19 Ağustos 2015 Çarşamba

Ahmed Şahin - Duygu sapması, eşcinsellik soruları üzerine

Ahmed Şahin - Duygu sapması, eşcinsellik soruları üzerine


Ahmed Şahin
 
 
AİLE-SAĞLIK

 

Duygu sapması, eşcinsellik soruları üzerine


Günümüzde cinsellik konusundaki sınırsız tahrik ve teşhirler, bazı bünyelerde hormon bozulmasına sebep oluyor, duygu sapması meydana getiriyor..

Bu yüzden erkeğe ilgi duymaya başlayan erkekler oluştuğu gibi, kadına ilgi duyan kadınlar da oluşabiliyor.

Buradaki cinsel sapma duyguları konusunda sorular şöyle geliyor:

Bu insanlardaki duygu sapmasına nasıl bakılabilir, ne denebilir, nasıl çare aranabilir? Bunlar ilk yaratılışlarına bakmadan sonradan meydana gelen bu duygu sapmalarının gereği ne ise ona mı uymalılar? Yoksa ilk yaratışlarının gereği olan duygu ne ise ona mı bağlı kalmalı, ona kuvvet verip onu mu korumaya çalışmalılar? Yani yaratılışı kadınsa kadın duygusunda, erkekse erkek duygusunda kalmayı vazgeçilmez vasıfları mı kabul etmeliler?”

İslamî anlayış içindeki tespitlerimize göre, insanlar ilk yaratılışlarının gereği olan duygu ne ise onda sabit ve ona sadık kalmalı, sonradan meydana gelen bir duygu sapmasına yönelmeyi asla makul ve meşru saymamalılar... Yani yaratılışında erkek olan, giyimi, kuşamı ve her türlü davranışlarıyla yine erkek olarak kalmayı esas almalı; kadın olan da her haliyle yine kadın olarak kalmayı vazgeçilmez vasfı bilmeli, sonradan meydana gelebilen bir duygu sapmasının peşine düşüp de cinsiyet değiştirmek gibi bir yanılgıya yönelmemelidir.

Bilindiği üzere insanın kimliğini yaratılıştaki cinsel organı ispat eder. İşte bu organın gereği ne ise onda kalmalı, sonradan bunun aksi duygu duymayı bir gerekçe olarak görüp de zıt duyguya sapmamalıdır.

Şayet gerçekten de bir duygu sapması oluyor da erkek olduğu halde kadınsı duygu duyuyor; kadın olduğu halde erkeksi duygu taşıyorsa bunun çaresi, bu duygu sapmasına uymak değil, bunu geriye atıp yaratılışının gereği olan ilk duyguya kuvvet kazandırmak, o duyguyu öne almak, onun için gerekli olan ortamı sağlayıp tüm tedavi çeşitlerine de değer vermek olmalıdır. Şu ya da bu telkinle sonuçsuz cinsiyet değiştirme eğilimine sapmamalıdır.

Bundan dolayı anne-babalar, çocukluk günlerinden itibaren tedbir alırlar, erkek çocuğa erkek giyim kuşamı, kızlara da kız giyim kuşamı giydirir ki duygu sapmasına zemin hazırlayacak bir ortam oluşmasın hayatın başında çocuklarında.

Bu sebeple yaratılışta kadın olanlar, kadın gibi giyinir, kuşanır, kadın gibi davranırlar; erkek olanlar da erkek gibi giyinir, kuşanır erkekçe davranır, kadına benzeyecek davranışlardan kaçınırlar. Peygamberimiz, kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına Allah'ın lanet ettiği uyarısında bulunmuş, her cins, kendine ait yaratılıştaki özelliğini korumasını emretmiştir.

Her cinsin yaratılıştaki ilk özelliğini korumadaki tespitimizden sonra gelelim yaratılışta var olabilecek iki organ sahiplerinin durumlarını nasıl tespit edecekleri konusuna.

Bir insanda hem erkeklik hem de kadınlık organı birlikte bulunsa, yani yaratılışında iki cinsin de işareti mevcut olsa, bunlar durumlarını işaretlere bakarak tespit ederler. Mesela göğüsleri büyümüyor, sakalı büyüyor; kadınlık değil, erkeklik organından idrar yapıyorsa.. bu işaretler erkeklik yönünün ağır bastığını ifade ediyor demektir. Aksi ise aksini işaretlemiş sayılır.. Kestirilemiyorsa baskın olan duygusu ne ise, o geçerli kabul edilir..

Sözün özü: Bu köşenin sınırlarını aşan genişlikte hükümleri bulunan bu konunun ilk hükmü, yaratılıştaki ilk duruma bağlı kalmaktır. Sapan duygular tedavi ile yaratılışa uygun hale getirilir, sapmalara normaldir diyerek teşvikte bulunulmaz, toplumda bir ahlakî bozulma ve çözülmelere zemin hazırlayacak yanlışlara yönelmek meşru sayılmaz..

Cinsiyeti konusunda şüpheye düşen erkek görüntülü kimse, camideki erkek cemaatin en arkasında namazda yerini alır, ibadetlerini en geride yapmayı tercih eder.

Bu gibi sapma duygularına maruz kalanlar, dinin haram-helal hükümlerine kesinlikle bağlı kalmayı esas almalı, sonradan musallat olan bu kötü duyguların etkisinden kurtarması için Allah'a iltica edip kurtulma duaları yapmalı, yanlış duygularla mücadele azmini ve ümidini yitirmemelidir. Sonunda ilk yaratılışa dönmek kesinleşir, yeter ki yanlış duygularla (tedavilerle de olsa) mücadeleye ara verilmesin.
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder