21 Ağustos 2015 Cuma

Cennet Gençlerinin Efendileri

Cennet Gençlerinin Efendileri

 
Cemil Tokpınar
c.tokpinar@meydangazetesi.com.tr
21 Ağustos 2015, 07:19


 Ne acıdır ki, birçok Müslüman genç, kendilerine dünyada ve ahirette hiçbir faydası olmayan birtakım ünlüleri örnek almaktadır. Oysa her konuda bizleri aydınlatan Peygamber Efendimiz (s.a.v.), gençlere kimlerin model olacağını belirtirken şöyle buyurmuştur:

"Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi, selâm verdi. Sonra Hasan ve Hüseyin'in Cennet gençlerinin, Fâtıma'nın da Cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi." (Tirmizî, Menâkıb: 31)
Resulüllah (a.s.m.), Cennet gençlerinin efendilerini belirtmekle bütün gençleri de onların hayatını örnek almaya teşvik etmiş oluyordu.

Çünkü, Cennette gençlerin efendisi olmak büyük bir makamdır. Bu makama ulaşan insanların hayatlarını, ahlâklarını, İslâma hizmet edişlerini örnek alan gençler onlara yaklaşmış olurlar. Onları seven, onlar gibi yaşayan gençler, Allah'ın inâyetiyle Cennette o efendilere komşu olurlar.
Peygamberimizin (a.s.m.) "Cennet gençlerinin efendisi" olarak müjdelediği sahabeler, gençliklerini Allah'a ibâdet ve Onun dinine hizmet yolunda geçirmişler, yaşayışlarıyla bütün gençlere örnek olmuşlardır.

Bugünkü yazımızda Peygamberimizin (s.a.v.) torunları olan bu iki sahabenin ibret verici hayatlarından kısa bölümler vererek, onları çok özet de olsa tanıtmış olacağız.

Hz. Hasan (r.a.): Fedakârlık ve feragatin zirvesi
Babasının vefâtından sonra Müslümanlar Hz. Hüseyin’e biat ederek kendilerine halife seçtiler. Sonraki günlerde ona biat edenler 40 bini buldu. Irak, Hicaz, Horasan, Yemen, Mekke ve Medine şehirlerinde yaşayan Müslümanların halifesi oldu. Ancak Mısır ve Şam halkı onun halifeliğini tanımadılar. Zaten onlar daha önce Hz. Muâviye’ye (r.a.) biat etmişlerdi.

Müslümanlar arasında birlik temin edilememişti. Nitekim halifeliğin yedinci ayında iki tarafın da ordusu Medâyin’de karşı karşıya geldi. Hz. Hasan’ın ordusu çok güçlüydü.


Müslüman kanı dökülmesini engelledi

Ancak Hz. Hasan Müslüman kanı dökülmesini istemiyordu. Bunun için Hz. Muaviye’nin yaptığı teklifi kabul ederek, iki şartla halifelikten vazgeçti. Bu şartlar, bundan böyle halifelerin Müslümanlar tarafından seçilmesi ve oğlu Yezid’i veliaht tâyin etmemesi ile fakirlere sadaka olarak vermek için her yıl bir miktar para göndermesiydi.

Hz. Hasan’ın güçlü olduğu halde sırf Müslüman kanı dökülmesin diye hakkından vazgeçmesi, büyük bir fedâkârlık örneğidir. Bu şekilde Peygamberimizin de (a.s.m.) bir mûcizesi ortaya çıkmış oluyordu. Peygamberimiz, bir defasında torununa hitap ederek, “Bu benim oğlumdur, şeref sahibi bir efendidir. Yakında Allah’ın oğlum vasıtasıyla Müslümanlardan iki büyük fırkanın arasını ıslah edeceğini umuyorum” buyurmuştu. Hz. Hasan Hicretin 49. yılında 46 yaşında iken zehirlenerek şehit edildi.


Şehitlerin serdarı: Hz. Hüseyin (r.a.)

Peygamberimizin (a.s.m.) mübârek neslini devam ettirecek olan ikinci torunu Hz. Hüseyin (r.a.) Hicretin dördüncü yılında dünyayı şereflendirdi. Bundan sonra Peygamberimiz (a.s.m.), kızı Hz. Fâtıma'nın evine daha sık gidiyor, onları sevip okşuyordu. Onlar hakkında, "Hasan ve Hüseyin benim dünyada kokladığım iki reyhânımdır" buyurmuştu. Bir gün Peygamber Efendimiz onun hakkında, "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur" demiştir. Peygamberimizin vefatından sonra babası Hz. Ali'nin (r.a.) terbiyesi altında büyüyen Hz. Hüseyin'in bütün hayatı sadelik içerisinde geçti.


ÖRNEK bir hayat

Hz. Muâviye'nin vefatından sonra oğlu Yezid'in halifeliğini kabul etmedi. Çünkü Yezid, zâlim ve fasık birisiydi. Allah'ın emirlerine uygun hareket etmiyordu. Hz. Hüseyin'in böyle birine biat etmesi düşünülemezdi. Onun Yezid'e biat etmediğini gören Kûfeliler, Hz. Hüseyin'i dâvet ederek ona biat edeceklerini söylediler. O da yanına yakınlarını ve çocuklarını alarak Kûfe'ye hareket etti.

Yezid, Hz. Hüseyin'in bu hareketine çok kızdı. Kûfe Valisi Ubeydullah bin Ziyad'a bir ordu hazırlamasını emretti. Yezid'in taraftarları onu susuz, taşsız ve ağaçsız bir yerde konaklamaya mecbur etti. Yezid'in adamları ise suyun başını tuttular. Hüseyin (r.a.) bunların kendisini öldürmeye kararlı olduklarını görünce, yanındakilerin ayrılmasını istedi. Ancak yakınları bunu kabul etmediler.

Hz. Hüseyin'in bütün barış teşebbüsleri neticesiz kaldı. Gözü dönmüş güruh, mutlaka onu şehit etmek istiyordu. Hemen saldırıya geçtiler. Hz. Hüseyin'in yanındakiler ve kendisi şehit edildi. Onun başını keserek Yezid'e gönderdiler. Tarih Hicretin 61. yılını gösteriyordu. Bir gün sonra Gadiriyye Köyü halkı şehitleri defnettiler. Hz. Hüseyin'in kabrini gizlemek istedilerse de ondan yayılan hoş koku kabrini belirledi.


Peygamberimiz: Onları seven beni sevmiş olur 
   
Peygamberimiz, torunlarının fazileti hakkında şöyle demiştir:

“Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır. Onları seven beni sevmiş olur. Beni seveni Allah sever. Allah kimi severse onu Cennetine koyar. Kim onları sevmez ve düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur. Bana düşmanlık edeni Allah sevmez. Allah kimi sevmezse onu Cehenneme koyar.”
 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder