24 Aralık 2015 Perşembe

Efkan Vural - Hz. Muhammed’in örnekliği

Efkan Vural - Hz. Muhammed’in örnekliği

Sevgili Efkan hocamın yeni yazısı yayınlamış şimdi gördüm.

http://blog.milliyet.com.tr/hz-muhammed-in-ornekligi/Blog/?BlogNo=517780


Hz. Muhammed’in örnekliği


Hz. Muhammed’in örnekliği

Kur’an’da örnek İnsan ve özellikleri

İslam dininde iman, ibadet ve ahlak ilkeleri çok önemlidir. Dinimiz insanı bir bütün olarak ele alır. Allah insanlardan inanmalarını,ibadet etmelerini ve güzel davranışlar da bulunmalarını istemiştir.

Allah insanı mükemmel bir varlık olarak yaratmıştır. Allah bu konuda şöyle buyurur: ”Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”(Tin Suresi,4.ayet)

Kur’an-ı Kerim’e uygun olarak yaşamını sürdüren kişiler örnek insandır. İslam dininde örnek kişilerin özellikleri kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimde bir çok ayette belirtilmiştir. Bu ayetlerden bazıları şunlardır:

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “ Onlar gayba innırlar,namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” (Bakara Suresi,3.ayet)

“Yine onlar (o mü’minler ki) emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.” (Mü’minun Suresi,8.ayet)

“Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.”(Furkan Suresi,67. Ayet)

“Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, akar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.” (Furkan Suresi,72. Ayet)

“Gerçekten mü’minler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler.

Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.

Onlar ki zekatı verirler.

Ve o lar ki iffetlerini koruyorlar.” (Mü’minun Suresi(23),1-5.ayetler)

“ O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar;öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Alllah da güzel davranışta bulunanları sever” (Al-i İmran Suresi(3),134. Ayet)

“Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allh'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.”(Al-i İmran Suresi(3),135. Ayet)

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir; iyiyi emrederler, kötülükten sakındırırlar, namaz kılarlar, zekât verirler, Allah'a ve elçisine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.” (TevbeSuresi (9) 71. Ayet)

Hz.Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir

Yüce Allah insanlara iyiliği, doğruluğu ve güzelliği göstermek üzere peygamberler göndermiştir. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem (A.S.) dır. Allah bir çok peygamber göndermiştir. En son olarak İslam dinini insanlara anlatmak üzere Hz. Muhammed’i peygamber olarak görevlendirmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) dini insanlara anlatmıştır. İbadetlerin yapılışını göstermiştir. Yaptığı güzel davranışlarıyla müslümanlara örnek olmuştur.

Dini yaşayışımızda peygamberimizi örnek almalıyız.

Dinde modelimiz Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) dir.

Kur’an-ı Kerimde Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur:

“Gerçek şu ki, Allah'ı ve Ahiret Günü'nü (korku ve umutla bekleyen) ve O'nu her daim anan kimseler için Allah'ın Elçisi güzel bir örnek teşkil eder.” (Ahzab Suresi,(33), 21. Ayet)

“ (Ey Resulüm!) De ki: “Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır; merhamet sahibidir.” (Al-i İmran Suresi(3),31. Ayet)

“Muhammed ... Allah'ın resûlüdür ve peygamberlerin sonuncusudur...” (Ahzab Suresi,(33), 40. Ayet)

“...Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.(Haşr Suresi 7.ayet)

“Ve sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem Suresi,4.ayet)

Peygamberimiz Hz.Muhammed’in güvenirliği,merhametli oluşu, adaletli oluşu, kolaylaştırıcılığı , hoşgörüsü,sabrı ve kararlılığı müslümanlar için örnektir.
 
Efkan Vural
 
 


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder