18 Aralık 2015 Cuma

Ya o kişi anneniz olsaydı?

Ya o kişi anneniz olsaydı?

 
Cemil Tokpınar

c.tokpinar@meydangazetesi.com.tr
11 Aralık 2015, 03:36

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gençleri ikaz ve irşadı fevkalâde etkilidir. Gençlere karşı sürekli anlayışlı, hoşgörülü ve merhametli davranan Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çevresinde gençler âdeta pervane olmuşlardır.
 
İki Cihan Serverinin (s.a.v.) kendisine gelen bir gençle yaptığı “empatik özeleştiriye dayanan” şu konuşması, bugün modern dünyanın aşamadığı kişisel ve sosyal problemlere bile çözüm getirecek niteliktedir:

İffetli toplum isteyen iffetli olmalı


Bir genç, Peygamberimize (s.a.v.) gelerek, "Yâ Resûlâllah, bana zina yapmak için izin ver" dedi. Orada bulunanlar gencin üzerine yürüyerek onu ayıpladılar ve men ettiler. Hz. Peygamber, "Bana getirin" dedi.
 
Yaklaşınca:
"Bu fiilin annene yapılmasını ister misin?" diye sordu.
 
Genç:
"Hayır, vallahi (istemem)" diye cevap verdi.
 
Peygamberimiz:
"(Başka) insanlar da anneleri için bunu istemezler" dedi.
 
Daha sonra, "Kızın için kabul eder misin?", "Kız kardeşin için...", "Halan için...", "Teyzen için bunu ister misin?" diye sordu ve her defasında, "Vallahi hayır" cevabını alınca, Hz. Peygamber de, "Diğer insanlar da buna razı olmazlar" dedi.
 
Sonra elini gencin üzerine koyup, "Yâ Rabbi, günahlarını affet, kalbini pâk et, iffetini muhafaza et" diye duâ etti. Genç ondan sonra hiçbir olumsuz eğilim göstermedi. (Müsned, 5: 256)
 
Bu hadiste, gerek kişiyi gerekse toplumu başta zina olmak üzere her türlü iffetsizlikten ve ahlâksızlıktan korumanın en önemli yolu gösteriliyor.
 
Özellikle her türlü fuhuşhaneyi yok etmenin formülü bu hadiste saklıdır.
 
Bazı iffet ve hayâdan mahrum kimseler, kimi insanların para karşılığında iffetlerini satmalarını normal görür. Oysa fuhuş, insanı aşağılayan ve toplumu çökerten bir günahtır.  Şeref, namus ve haysiyet sahibi bir kimseye yakışmaz.
 
İslâm, gençlere kendisini düşündüğü kadar kardeşini de düşünmesini öğretiyor. Nitekim bir hadiste Peygamberimiz, "Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi mü'min kardeşinize de yapmayın" buyuruyor.

Bekârları evlendirmek toplumun görevi


Peygamberimizin, gençliğin problemlerini çözmek için ürettiği çözümlerin neler olduğunu anlamamız için şu hadise de kulak vermemiz gerekir:
 
Sahabelerden Alkame (r.a.) rivayet ediyor
"Resûlüllah (s.a.v.) gençlerin yanına vardı ve şöyle dedi: Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alıkoyar; iffet ve namusu korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü (oruç), cinsî arzuyu azaltır." (Müslim, Nikâh: 1)
 
Gençlerin evlendirilmesi sosyal bir görevdir. Nitekim Nur sûresinin 32. âyetinde, "İçinizden bekâr olanları, köle ve câriyelerinizden dindar olanlarını evlendirin. Onlar fakir iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah'ın lütfu geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir" buyrulmaktadır.
 
Evlilik şehvet için değil, neslin devamı içindir. Allah'a daha çok ibâdet eden kul ve Hazret-i Peygambere (s.a.v.) ümmet yetiştirmek içindir. Ancak nefsî duygu, bu vazifeyi yaptırmak için verilen cüz'î ve peşin bir ücrettir.

Zamanın fitnesinden korunmalı


Maalesef, son bir asırdır toplum için çok faydalı sosyal kurumlar tahrip edildiğinden evlenmek de bir problemler yumağı hâline gelmiştir.
 
Osmanlı da bir genç 15-18 yaşında evlenebiliyor, kendi işini kurabiliyordu. Sosyal ve ekonomik hayat o derece muntazam olduğu gibi, yardımlaşma ve dayanışma da çok kuvvetli idi.
 
Şimdi de toplum olarak evlenmek isteyen gençlere her bakımdan yardımcı olmak gerekir ki, bu zamanın dehşetli fitnelerinden ve iffetsiz hallerden korunabilsinler. Bu hususta güzel bir teşebbüs, farklı illerimizde kurulan fakir gençleri evlendirmeye yönelik vakıf ve derneklerdir. Benzer kuruluşlar yurt çapında yaygınlaştırılmalıdır.
 
Asıl köklü çözüm, evlenecek gençlere devlet eliyle verilecek olan “iki yıl geri ödemesi olmayan, faizsiz ve uzun vadeli” kredilerdir. Böylece hiçbir genç maddî sıkıntısından dolayı evliliği ertelemek veya ömrünün en mutlu günlerini borç ve taksit kıskacında geçirmek zorunda kalmayacaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder