3 Eylül 2016 Cumartesi

HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’in EĞİTİMDEKİ BAŞARISI

HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’in EĞİTİMDEKİ BAŞARISI

Eğitim bilimi tarihleri birçok eğitimci ve eğitim sisteminin isimleriyle doludur. Çağlar değiştikçe insan eğitimi konusundaki görüşler de değişmiş, her devir için yeni ve modern kabul edilen fikirler, daha öncekileri bilimsel olmamakla suçlamıştır. Eğitim literatürünü dikkatle gözden geçirdiğimizde bu konuda yıldan yıla değişen anlayışlara sık sık rastlamaktayız. Demek oluyor ki, 21. asrın modern eğitimcileri; bu konuda henüz bir istikrara kavuşamadılar. En güzel eğitim sistemini buldukları bir günün geleceği de görünmemektedir. (1)

Bütün bunlara karşılık bir ahlâk eğitimcisi olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ortaya koyduğu ve onbeş asırlık tarihi olan bir ahlâk eğitim ve öğretim sistemi vardır. Bütünüyle Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatında şekillenen ve günümüze kadar bütün İslâm coğrafyalarında uygulanan bu sistemin diğerlerinden ayrılan belirgin iki özelliği bulunmaktadır.
 
a) Hz. Muhammed’in ahlâkı ilâhi bir kaynaktan doğup beslenmiştir. Bunu bildiren Peygamber Efendimiz: “Beni Rabbim eğitti; ne güzel eğitti.” (2) buyurur.  O’nun ahlâkını soranlara Hz. Aişe (r.a.): “O’nun ahlâkı Kur’an ahlâkıydı.” (3) der.

Allah (c.c.) tarafından eğitilen bir insanın en yüksek ahlâklı kişi olacağından elbette kuşku duyulamaz. İşte bu nedenle: “Sen şüphesiz en üstün ahlâka sahipsin!” buyurmakla Allah Tealâ, Rasûlünün ahlâkının insanlar tarafından ileri sürülen hiçbir ahlâk görüşüyle ölçülemeyecek yücelikte olduğunu kesin bir dille belirtmiştir.

b) Allah’ın Elçisi ve gerçek müminler, bu yüksek ahlâkı her çağda ve dünyanın her yerinde büyük bir titizlikle yaşamışlardır.

Tarih boyunca diğer ahlâk ve felsefe sistemlerinin hepsi ya bir teori olmaktan ileri gidememiş, ya belirli bir bölgede kalmış, yahut da belirli bir zamandan sonra yok olmuşlardır. Bunlar herhangi bir otorite tarafından belirli sürelerle desteklense bile, bütün detaylarıyla ve uzun süre yaşama fırsatı bulamamıştır.

İşte, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ahlâk eğitim ve öğretimindeki başarısını, söylediklerini yaşayarak öğretme sistemini kullanmasında aramak gerekir.

Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber, şüphesiz bu yönüyle diğer eğitimcilerden kesin hatlarla ayrılır.                                                  
      
Bu nedenle, Efendimizin ahlâk eğitim ve öğretim metodunu en iyi bir şekilde görmek için onun hayatını ve ahlâkını bütün detaylarıyla inceleme gereği vardır. Ancak böylelikle O’nun ahlâk eğitimi konusunda tam bir bilgi edinmek mümkün olur. (4)


---------------------------------------
(1) İslâm Ahlâkı, M. Yaşar Kandemir.      
(2) Feyzu’l-kadir, 1, 224.                  
(3) Müslim, Salatu’l-müsafirin, 139.
(4) İslâm Ahlâkı, M. Yaşar Kandemir.
 
 
KAYNAK: http://www.islamahlaki.com/default.asp?kat_no=1084

--
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder