25 Eylül 2016 Pazar

ORTAÇAĞDA, MÜSLÜMANLIK - HIRİSTİYANLIK

ORTAÇAĞDA, MÜSLÜMANLIK - HIRİSTİYANLIK

MÜSLÜMANLIK

İslâmiyette, ilim, teknik, sanat, ticaret, ziraat, adalet emredilmiştir. Çok hayır müessesesi kurulmuştur.

İnsanları zorla dine sokmak yoktur. Feth edilen yerlerdeki halk din hususunda serbest bırakılmıştır.

Zekât, fıtra, uşur ve sadaka emirleri birer sosyal yardımdır.

Birçok yerde, rasathâne, hastane ve medreseler kurulmuş, pek çok keşif yapılmıştır.

Düşünce serbest, fikirler açık ve kütüphaneler dolusu kitap yazılmıştır.

Köleliğin kalkması teşvik edilmiş, serbest ekonomi ve ticaret kâideleri işlemiştir.

Kanun karşısında hükümdar ve çoban bir tutulmuştur.

Herkes, kendi yaptığı işten dolayı Allaha karşı sorumlu kabul edilmiştir.

Hayvanları bile ateşte yakmak büyük günah sayılmıştır.

Şehirler hamamlarla dolmuş, köylerde bile evlere hamam yapılmış, temizliğe çok önem verilmiştir.

Endülüs sokakları, 9. asırda bile geceleri baştanbaşa aydınlatılmıştır.

HIRİSTİYANLIK

Bozulmuş olan İncillerde, devlet ve fert hukuku, ticaret, sanat, ziraat gibi medeniyet hiç yoktur.

Kilisenin, 15 milyon insanın kanına girdiği, Hıristiyan tarihçiler tarafından da yazılmıştır.

Sosyal yardımlaşma diye hiçbir hareket ve dernek yoktur.

Müsbet ilim yerine, halk arasında bilhassa sihir ve büyü hâkimdir.

Fikir zincire vurulmuş, ilim adamları idam edilmiş veya aslanlara parçalattırılmıştır.

Derebeylik, insanları köle yapmış ve hayvanlar gibi çalıştırmıştır.

Hürriyet, belli şahıslara ve din adamlarına verilmiştir.

Din, îman meselesi değil, Cennet ticaret malı gibi alınıp satılmıştır.

Yalnız Avrupa’da 30 bin kişi canlı canlı ateşe atılmıştır.

Avrupa saray ve şehirlerinde hamam diye birşey yoktu. İnsanlar pek yıkanmazdı ve sokaklar pislikten geçilemezdi.

Londra sokakları daha, 19. asrın başında aydınlatılabilmiştir.


http://www.turktakvim.com/index.php…
 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder