21 Aralık 2016 Çarşamba

Dünya değer olarak en alçaktadır

Dünya değer olarak en alçaktadır

Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden (oyalanmadan) başka bir şey değildir.

Müttakî olanlar (fenalıklardan/Allah’a karşı gelmekten sakınanlar) için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır.

Hâla akıl erdiremiyor musunuz?/akıllanmayacak mısınız?
(En'am suresi, 32. ayet)

(Ve mâl hayâtud-dunyâ illâ le'ibun ve lehvun) “Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir”

“Dünya hayatı” bir sıfat tamlamasıdır.

En alçak hayat, demektir.

Bu, değer anlamında bir alçaklıktır. Bir de ahirettten önce olmak, anlamında zamansal bir sıfattır.

Yani zımnen içinde, bu hayatın değersizliğini barındırır..

Deni=aşağı, aşağılık denaet=alçaklık , dünya=en alçak – dünya hayatı=en alçak hayat

İşte bu alçak hayat, ancak oyun ve oyalanma (eğlence)den ibarettir.

Elbette hayatın bir yüzü böyledir, ve dünyanın aşağılık yanı, inkarcılar içindir.

Bir mümin için olması gereken, oyun ve oyalanma hayatı değildir.

Efendimizin (SAV) buyurduğu gibi:

(Ed-dünyâ, mezrâetü'l-akhirah) “dünya ahiretin tarlasıdır”

Ahiretteki sonsuz mükafat ve mutluluk sonuçları, inşallah bu dünya tarlasında atılan tohumlarla gerçekleşir.

Ancak insanların çoğunluğunu düşünür ve hayatın gerçeklerini dikkate alırsanız

hayat bir oyun ve eğlenceden ibarettir.

Mevlamız bizi, oyunla, eğlenceyle oyalananlardan eylemesin

hayatın manasını tam anlayanlardan eylesin

âmin.

-Bir email grubundan alıntı-

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder