Boğaz’ın manevi koruyucusu Yahya Efendi kimdir? Yahya Efendi Türbesi nerededir? Yahya Efendi Türbesi’ne nasıl gidilir?
Yahya Efendi dergâhı, Beşiktaş’ta Yıldız Mahallesi Yahya Efendi Çıkmazı’nda yer alır. 1538 yılında Yahya Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yahya Efendi, tasavvuf ekollerinden Üveysilik’e bağlıdır. Bir külliye özelliği taşıyan tekkenin mescidi, tevhidhanesi, medresesi, hamamı ve mezarlığı vardır.
YAHYA EFENDİ’NİN HAYATI
1495 yılında doğan Yahya Efendi, Trabzon kadısı Ömer Efendi’nin oğludur. Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Trabzon’da vali olarak bulunan Yavuz Sultan Selim’in şehzadesi Süleyman da aynı yıl dünyaya gelmiştir. Şehzade Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın sütü az olduğu için Yahya Efendi’nin validesi Afife Hatun, küçük şehzadeye sütannelik yapmıştır. Bu yüzden Yahya Efendi, Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşidir.
Trabzon’da iyi bir eğitim aldıktan sonra ilim tahsiline devam etmek isteyen Yahya Efendi, İstanbul’a gelir ve zamanın en meşhur şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendi’ye talebe olur. İki yıl sonra hocası vefat eder.
Yahya Efendi, İstanbul’un çeşitli medreselerinde müderrislik yapmıştır. Daha sonra müderrislikten ayrılarak Beşiktaş’taki evinin yanında yaptırdığı mescitte ilimle ve ibadetle meşgul olur.
Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda sütkardeşi olan bu Allah dostuna büyük hürmet göstermiştir. Yahya Efendi ile arasında hususi bir yakınlık vardı. Gerektiğinde sultana nasihat eden Yahya Efendi Hazretleri, gerekirse onu ikaz ederdi. Sonraki yıllarda Kanuni’nin oğlu Sultan II. Selimde aynı hürmeti ve muhabbeti devam ettirmiştir.
YAHYA EFENDİ NE ZAMAN VEFAT ETMİŞTİR?
Bütün ömrünü ilimle ve ibadetle geçiren Yahya Efendi, 1570 senesi Kurban Bayramı gecesinde vefat etti. Cenaze namazı Şeyhülislam Ebussuud Efendi tarafından Süleymaniye Camisi’nde kılınmıştır. Türbesi, Sultan II. Selim’in emri ile Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

Yahya Efendi Türbesi
GEMİCİLER DUASINI ALIRLARDI
Zamanında her sınıftan insan tarafından çok sevilen Yahya Efendi’yi bilhassa gemiciler ziyaret eder ve kendisine hediyeler sunarlardı. Bilhassa Karadeniz’e  sefere  çıkan ve yolculuktan dönen Müslüman ve Hıristiyan gemiciler, Yahya Efendi’ye uğrayıp hayır dualarını alırlardı.
BOĞAZ’IN MANEVİ BEKÇİLERİ
Beşiktaş’ta Yahya Efendi Hazretlerinin, Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin ve Beykoz’da Hz. Yûşâ’nın (a.s) Boğaz’ın manevî bekçileri olduğuna inanan gemiciler, bu üç yerde gemilerini bekleterek onlara dua ederlerdi.

Yahya Efendi Camii
Yahya Efendi dergâhı, Beşiktaş’ta Yıldız Mahallesi Yahya Efendi Çıkmazı’nda yer alır.

http://www.islamveihsan.com/yahya-efendi-turbesi-nerede.html