5 Mayıs 2013 Pazar

Âhiretten Gâfil Olmamak

Âhiretten Gâfil Olmamak
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten ise, onlar tamamen gâfildirler.” (Rûm, 7)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Siz dünyâ işlerinizi daha iyi bilirsiniz, ben de âhiret işlerinizi daha iyi bilirim.” (Müslim, Fedâil, 140.)

Câbir (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) bir gün pazar yerine uğradı. Etrafında ashâbı da vardı. Rasûlullah, küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onun kulağından tutarak:

“-Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?” buyurdu. Ashâb:

“-Daha az para ile de olsa biz almayız, onu ne yapalım ki” dediler!.. Sonra Resûl-i Ekrem:

“-Size bedava verilse ister misiniz?” diye sordu. Onlar:

“-Allah’a yemin ederiz ki, o diri bile olsa, kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüsünü ne yapalım? diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasûlullah:

“Allah’a yemin ederim ki, Allah’a göre dünya, önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir”buyurdu. (Müslim, Zühd 2)

Peygamberimiz, ashâbı eğitirken her fırsatı değerlendirmiştir. İnsanlar nazarında bir ölü oğlağın değeri olmadığı gibi, Allah yanında da bu dünyanın bir kıymeti yoktur. İnsanlar, sanki ebedî imiş gibi bu dünyaya bağlanıp kalmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder