2 Mayıs 2013 Perşembe

Kula Gereken Şey!

Kula Gereken Şey!
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey îman edenler! Allah’ın size olan nîmetini hatırlayın; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan korkun ve mü’minler yalnızca Allah’a güvensinler.” (Mâide, 11)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allah’ım! Sana teslim oldum, ben sana inandım, sana dayandım. Yüzümü gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Allah’ım! Beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur-. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise, hep ölümlüdürler!” (Müslim, Zikir 67. Buhârî, Teheccüd 1, Tevhîd 7, 8, 24, 35;)
Ebû Osman’dan rivâyet edildiğine göre o, şöyle demiştir: “Îsâ (as) bir dağın başında duâ ederken İblis yanına geldi ve “Her şeyin Allah’ın takdiriyle olduğunu iddiâ eden sen misin?” diye sordu. O da “Evet” dedi. Bunun üzerine: “O zaman kendini dağdan aşağı at, sonra da “Allah’ın takdîri buymuş.” de bakalım.” dedi. Îsâ (as): “Ey mel’un şeytan! Allah kullarını imtihan eder, kullar O’nu deneyemez. Kula gereken şey tevekkül ve nîmetlere şükürdür.” dedi.

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder