18 Mayıs 2013 Cumartesi

Müslüman Süleyman!

HAYIRLI CUMALAR SEVGİLİ DOSTLARIM
BU GÜZEL DUAYA AMİN DİYELİM AMA ÖYLEDE OLALIM İNŞALLAH...

Müslüman Süleyman!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl, 90)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Hayâ imandandır ve hayâlı olan kimse cennettedir! Hayâsızlık ise kalbin katılığındandır; kalbi katı olan da cehennemdedir!..” (Buhâri, İmân, 16)


Kânûnî devrinde, Fransa’da dans denilen hayâsızlık ve rezâlet yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunu duyan Kânûnî, derhal Fransa kralına şu tâlimâtı gönderdi:

“…İşittim ki, memleketinizde kadın ve erkeklerin dans adı altında birbirlerine sarılmak sûretiyle halk önünde ahlâk ve hayâya mugâyir davrandıkları süflî bir eğlence îcâd edilmiş! Bu rezâletin, sınır komşusu olmamız sebebiyle memleketime sirâyet etme ihtimâli vardır. Bu itibarla, nâme-i hümâyunum elinize ulaşır ulaşmaz derhal bu rezâlete son verile! Aksi halde bizzat gelip o rezâleti kaldırmaya elbette muktedirim.”

Meşhur târihçi Hammer, bu mektup üzerine, Fransa’da bu ahlaksızlığın tam yüz yıl yasaklandığını kaydetmektedir. (Osman Nûri Topbaş, Hakka Adanmış Gençlik, Erkam Yay.)

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder