14 Mayıs 2013 Salı

Cehenneme Bak!

Cehenneme Bak!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin âyetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı, elbette daha şiddetli ve daha süreklidir.” (Tâhâ, 127)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Cehennem ehlinden azâbı en hafif olan kimsenin iki ayağının altına (ateşten) ayakkabılar konulur da onun hararetiyle başında beyni kaynayıp fokurdar.” (Buhârî, Rikak, 51; Müslim, Îmân, 363; Tirmizî, Cehennem, 12; Nesâî, İstiaze, 62; Müsned, IV, 271, 274)

Bir hadiste şöyle buyrulmuştur:
“Allah Teâlâ Cebrâil (as)’ı çağırdı ve onu cennete gönderdi. “Cennete ve orada cennetlikler için hazırladıklarıma bir bak.” buyurdu. Cebrâil gidip geldi ve: “Senin izzetine yemin olsun, onu işitip de ona girmeyen kalmayacak, herkes ona girecek.” dedi.

(Allah Teâlâ) cennetin etrafını hoşa gitmeyecek şeylerle çevirdi. Sonra “Git ona bir daha bak!” buyurdu.

Cebrâil (as) gidip ona bir daha baktı. Sonra: “Korkarım, ona hiç kimse girmeyecek.” dedi.

Sonra onu cehenneme gönderdi ve: “Cehennem ve cehennem ehli için hazırladıklarıma bir bak.” buyurdu.

Cebrâil cehenneme gidip döndü ve: “İzzetine yemin olsun, onu işiten hiç kimse oraya girmeyecektir!" dedi.

Allah cehennemin etrafını şehvetlerle kuşattı. Sonra da: “Git ona bir daha bak!” buyurdu. O da gidip ona baktı. Döndüğü zaman:

“ İzzetine yemin olsun, tek kişi kalmayıp herkesin ona gireceğinden korkuyorum!” dedi. (Ebû Davud, Sünnet 25; Tirmizi, Cennet 21; Nesai, Eyman 3, (7, 3))--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder