13 Mayıs 2013 Pazartesi

O Seninle Beraber, Ya Sen?


O Seninle Beraber, Ya Sen?
 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Nerede olursanız olun, O sizinle berâberdir…” (Hadîd, 4)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Nerede olursa olsun, Allah Teâlâ’nın yanında olduğunu bilmesi, kişinin îmânının üstünlüğünden kaynaklanır.” (Beyhakî, Şuab, I, 470)

Bir gün ashâb-ı kiramdan biri:
“-Kişinin nefsini tezkiye etmesi ne demektir, ey Allâh’ın Rasûlü?” diye sordu.

Rasûlullah (sav):
“-Nerede olursa olsun Allâh’ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesidir.” buyurdu. (Teberânî, Sağir, I, 334/555; Beyhakî, Şuab, III, 187)

Bu hakîkat ışığında ihsân ve murâkabe bahsinde bize düşen; Allâh’ın her an üzerimizde vâkî olan müşâhedesini idrâk ettikten sonra, hâllerimizi, ihsân hâlinin en büyük âbidesi olan Rasûlullah (sav)’in yüce hâllerine göre istikâmetlendirmektir. (Osman Nûri Topbaş, İmandan İhsâna Hak Yolculuğu, Erkam Yay.)--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder