10 Mayıs 2013 Cuma

Günaha Girmemizi Sağlayanların Durumu?

Günaha Girmemizi Sağlayanların Durumu?


Günaha Girmemizi Sağlayanların Durumu?
 
 
İnsanlara zarar vermenin her türlüsü kul hakkıdır. Günahlar iki şekilde değerlendirilir. Biri şahsi günahlar, diğeri ise şahsına münhasır kalmayıp topluma da zararı dokunan günahlar. Şahsi günahlar kişi ile Rabbi arasındadır. Ancak şahsi olmayan günahlar vardır ki, -başı açık gezmek gibi- topluma da zararı dokunan günahlar daha fazla mesuliyeti gerektirir.
 
 
Allah Teala şirk ve kul hakkı hariç her günahı affedeceğini vaad ediyor. "Sebep olan yapan gibidir." kaidesince de insanların günaha girmelerine sebeb olmakla da insan günah kazanır.
 
Günah hakkında Hz. Peygamber (s.a.s)'in buyurduğu bazı hadis-i şerifler şöyledir:
 
 
"Zulüm üç türlüdür: Bir zulüm var ki Allah onu affetmez. Bir zulüm var ki Allah onu affeder. Bir zulüm var ki Allah onun mutlaka hesabını sorar: Allah'ın affetmediği zulm şirktir. Çünkü O, "Şirk büyük zulümdür." (Lokman, 31/13) buyurmuştur. Allah'ın affedeceği zulüm ise kulların kendi nefislerine zulmüdür. Rableri ile kendileri arasındaki işlerde yaptıkları hatalardır. Allah'ın hiç bırakmayıp mutlaka hesap soracağı zulüm de kulların birbirlerine karşı haksızlıklarıdır. Allah bunların hesabını sorar ve yapılan haksızlıkları cezalandırır."
 
 
"Yüce Allah: 'Ey kulum sen bana kulluk etmedin ama benden umut istedin. Ben de senden olanları bağışladım. Ey kulum, dünya kadar günahla gelsen, bana şirk kaşmamışsan, ben de seni dünya kadar mağriretle karşılarım.' buyurur."
 
"Kula erişen bir musibet, büyük-küçük bir felaket hep kendi günahı yüzündendir. Allah ın affettikleri de pek çoktur."
 
"Canımı kudret elinde bulunduran Allah'a andolsun ki, mümine erişen hiçbir tasa, üzüntü, sıkıntı, hatta vücuduna batan hiçbir diken yoktur ki, Allah onunla o kimsenin günahlarını affetmesin."
 
"İnsanlar bir münker görüp de onu değiştirmezlerse, Allah'ın onlara umumi bir ceza vermesi yakındır."
 
"Başkalarının işlediği günahlar yüzünden bizi de helak etme Allah'ım! Şu yedi helak edici şeyden sakınınız: Şirk, büyü, adam öldürmek, faiz, yetim malı yemek, cihaddan kaçmak, masum kadınlara zina iftirasında bulunmak."
 
"Hesaba çekilmeden, kendini hesaba çek. Başınıza gelecekleri bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yaptığın bir kötülük seni üzüyorsa sen müminsin. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dinin üzere sabit ve sürekli kıl."
 
 
Kaynaklar:
 
İbn Kesir, I, 508, 528: Buhari, Libas, 24, Tıb, l, Savm, 1-15, Ahkam, 9, Buyu', 2, 3; Müslim, Birr, 45 vd. iman,143,144,145,153,154, Mukaddime, 5; Ebu Davud Buyu, 82; Tirmizi, Tefsir, 44; Daavat, 90, 99; İbn Mace Ahkam, 2; Malik, Muvatta, Hudud, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 164, 248; V, 154, 190, 194).
 
 
Kaynak : Sorularla İslamiyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder