22 Mayıs 2013 Çarşamba

Tesirli Bir Öğüt!

Tesirli Bir Öğüt!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının.” (Haşr, 7)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz. Allah’ın Kitabı Kur’an ve Resûlü’nün sünneti.” (Muvatta’, Kader 3)

Ebû Necih İrbâz İbni Sâriye (ra) şöyle dedi:

“Rasûlullah (sav) bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler:

“-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu öğüt, sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor, bari bize bir tavsiyede bulun,” dedik. Bunun üzerine:

“-Size, Allah’a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan, benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefâ-yi Râşidîn’in sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid’atlardan şiddetle kaçınınız. Çünkü her bid’at dalâlettir, sapıklıktır” buyurdular. (Ebû Dâvûd, Sünnet 5; Tirmizi, İlim 16. İbni Mâce, Mukaddime 6)
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder