24 Temmuz 2014 Perşembe

Ay Yüzlüm - şiir

Ay Yüzlüm - ŞiirAy yüzlüm, apaçık sözlüm rûhum Sana kurban;
Gönlüm Sana hayran!

Nergis bakışlarının te’siri ne de yaman!
Sultânım el amân..!

Bak sînemde bir ok var, derûnumda bir acı,
Sen’dedir ilâcı...

Ey varlığı nûr, dünyâsı sürûr, sözü Kur’ân!
Her derdime derman...

Pür âteşim bırakma beni hicranda zinhâr!
Rûhumda âh u zâr...

Hem mahzûn, hem de perişan derdlerle kıvrandım;
Kapına dayandım!

Bilmem başka ocak, başka ateş, Sana yandım;
Sen’inle uyandım.

Ey dünyâya arşdan gelen nûr, ey meh-i tâbân!
Aydınlattı ziyân...

Hayâlimle gezip yine dîdârını andım;
Aşkınla kıvrandım.

Ey taptâze gül, kâkülü anber, saçı reyhân!
Câziben ne yaman!

Görmemiştir cihânda gözler Sen gibi dilber...
Güneşlerden enver...

Aç lütufla bağrını aç ki kıtmîr kulundur!
Dergâhın uludur...

Deryalar gibi kereminden bir katre ihsân,
Ey gönlüme Sultân!

Lütfeyle ne olur bildiğim başka kapı yok!
Derdim herkesden çok.


Muhammed Fethullah Gülen


(Sevgili dostlarım, Bendeniz hiçbir cemaat, tarikat mensubu değilim. Ben balarısı gibi her çiçekten öz topluyorum. Said Nursi'den, Esad Coşan'dan, Nihat Hatipoğlu'ndan, Hekimoğlu İsmail'den, F.Gülen'den güzel yazıları paylaşıyorum. Benim için önemli olan, o kişinin görüşlerinden ziyade anlattıkları, yazdıklarının çok güzel ve ruha hitap etmesidir. Peygamberimizin SAV dediği gibi, güzel söz müminin kaybettiği malıdır, nerde bulursa alsın... )
 

"Hikmetli söz müminin yitiğidir (kayıp malıdır), bulduğu yerde onu almaya, o daha çok hak sahibidir." Hadisi Şerif

"Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zîrâ bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur." Hz Ali

"Her gün bir konaktan göçmek, akarsu gibi donakalmamak gerek. Dün geçti gitti. Dün gibi dünün sözü de geçti. Bugün Yepyeni bir söz söylemek gerek." Mevlana


 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder