27 Temmuz 2014 Pazar

Müminin Her İşi Hayırdır


Müminin Her İşi Hayırdır
 
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!” (İsrâ, 11)
 

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Mü’min kulun durumu ne kadar hayrete şayandır. Onun her işi hayırdır. Böylesi bir özellik sâdece mü’minde vardır. Ona bir iyilik gelirse şükreder, onun için hayırlı olur. Eğer bir musîbet dokunursa sabreder, yine onun için hayırlı olur.” (Müslim, Zühd, 64)
 

Enes (ra)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“-Uğursuzluk yoktur. Ben, hayra yormayı tercih ederim.”

Sahâbîler:
“-Hayra yorma (tefe’ül) nedir?” dediler.

Efendimiz (sav):

-Güzel, olumlu sözdür.” buyurdu(Buhârî, Tıb, 19; Müslim, Selâm, 102)

Urve bin Âmir (ra) şöyle dedi:

Rasûlullah (sav)’in huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine:

“-En güzeli, hayra yormadır. Uğursuzluk, hiçbir müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman;

 “Allahım! İyilikleri sadece Sen verirsin; kötülükleri yalnız Sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibâdet edecek kuvvet ancak Sen’in yardımınla kazanılabilir diye duâ etsin” buyurdu(Ebû Dâvûd, Tıb, 24)
--

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder