23 Eylül 2013 Pazartesi

Göz Değmesi (Nazar) Haktır

 
Göz Değmesi (Nazar) Haktır

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.” (Kalem, 51-52)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Nazar, insanı kabre, deveyi tencereye sokar (öldürür).” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 60)

Hz. Peygamber (sav), Hasan ve Hüseyin (r.anhümâ)’yı şu sözleriyle Allah’ın korumasını niyaz ederdi:

“İkinizi her şeytandan, haşerâttan ve dokunan her gözden Allah’ın tam olan kelimelerine sığındırırım.” ve ekledi: “Siz de Allah’ın çocuklarınızı bu kelimelerle korumasını niyaz edin. Çünkü İbrahim (as) da Allah’ın İsmail ve İshak’ı bunlarla korumasını niyaz ederdi.” (Buhârî, Enbiya, 10; Ebû Dâvud, Sünnet, 20; Tirmizî, Tıb, 18; )

Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivayet edildiğine göre kendisinin evinde Hz. Peygamber (as), yüzünde sarılık olan bir kız gördü. “Ona okuyun, çünkü nazar edilmiş!” buyurdu. (Müslim, Selâm, 59)

Hz. Ali (ra)’den rivayet edildiğine göre bir keresinde Cebrail (as) Hz. Peygamber (sav)’e geldiğinde tasalı olduğunu gördü.

“-Yüzünde gördüğüm bu tasanın sebebi nedir?” diye sordu.

Hz. Peygamber (as):
“-Hasan’la Hüseyin’e nazar değdi.” buyurdu.

Bunun üzerine Cebrail (as):
“-Doğru söyledin. “Şüphesiz göz değmesi haktır.” dedi. (İbn Kesir, Tefsir, Beyrut 1401, IV, 492)
 

--
​​

​​

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder