7 Eylül 2013 Cumartesi

Adaletli Olun!

 
Adaletli Olun!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de âşikârı da bilen Allah’ım! Kullarının arasında, ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin.” (Zümer, 46)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“İnsanlar arasında hükmeden herkes kıyamet günü mutlaka elleri boynuna bağlanmış olarak getirilecektir! Hakimleri ancak adalet kurtaracak; zulüm ise (ateşe) teslim edecektir!” (Terğib, III, 440)

Ravzatü’l-ahyâr’da der ki: “Ömer b. Hübeyre, Mervan b. Muhammed devrinde Irak ve Horasan emîri idi. Ebû Hanîfe (rh)’ı üç kez kadılık görevine dâvet etti. Ebû Hanîfe ise imtinâ etti. Bunun üzerine onu kamçılatacağına ve zindana attıracağına yemin etti ve dediği gibi de yaptı. Öyle ki Ebû Hanîfe’nin yediği dayaktan yüzü ve kafası şişti. Fakat o bu halde iken bile şöyle diyordu:

“Dünyada yediğim bu kamçılar, ahretteki o demir kamçılardan daha hafifitir!”

Şu sözü söyleyen ne güzel söylemiş:
Ebû Hanîfe müftülük etmeden öldü.
Sen ise fetva vermeyecek olsan ölürsün.
(İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 17.Cilt, Erkam Yay.)
 

--
​​
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder