28 Eylül 2013 Cumartesi

İslamiyet, temiz insanların dinidir


Hekimoğlu İsmail
 

İslamiyet, temiz insanların dinidir

 
 
Şeair-i İslamiye, İslamiyet’in alametleridir. İslamiyet’in varlığı evlerimizde, sokaklarımızda, şehirlerimizde açıkça görülmelidir. Minarelerin varlığı o beldenin Müslüman olduğunu gösterdiği gibi temiz belde, temiz insan da Müslümanlığın alametidir.
 
Peygamberimiz (sas), “İslam, temizlik temeli üzerine bina edildi.” diyor. Yani temizlik Müslüman için olursa iyi olur bir durum değil, olmazsa olmazdır.
 
 
Allah’ın Kuddûs ismi her türlü eksiklikten uzak, temiz, temizleyen demektir. Canlıları yaratan Allah, onlara temizlenme kabiliyeti de vermiştir. Akarsular, gürül gürül akarken temizlenir. Gökyüzü hep pırıl pırıldır. Hayvanlar, Allah’ın verdiği sezgi ile vücutlarını ve yaşadıkları yeri temizlerler. Öyleyse temiz insan, Allah’ın Kuddûs ismine istinad etmiş ve kurtuluşun bir yolunu bulmuş olur.


Kuddûs olan Allah’ın huzurunda kendini daha rahat hissedecek olan, temiz insandır. İslamiyet temiz insanların dinidir. Allah’ın yarattığı her şey güzeldir, iyidir. Dolayısıyla insan da temiz ve güzel görünüm içinde olmalıdır.


Bedenini, kıyafetlerini, evini, çevresini temiz tutan insanın hayatında Allah’ın Kuddûs isminin hâkimiyetini görüyoruz. Mademki temizlik imandandır; ellerimizi yıkamaktan tutun; yerlere, denize en ufak bir çöp atmamaya kadar hepsi imanın gereğidir. Apartmanın, sokağın, şehrin temizliğine dikkat edilmesi, aynı zamanda başkalarının hakkına riayet etmek demektir.


Bütün bu temizlik işleri, İslamiyet’in temizliğe verdiği önemi düşünüp Allah rızası için yapılmalı.
İnsana hayat veren Allah, insanın her halini bilir. Temizliği emreden Allah’tır. Allah emrettiği için temiz olan insan Allah’ın emrine itaat etmiş olur, Allah’a sığınır, hayatından lezzet alır, kendini iyi hisseder, daha dik dolaşır. Temiz bir sokaktan geçip temiz bir eve geldiğimizde kılacağımız namaz da bize dağınık bir evdekinden daha çok huzur verir.


Allah rızası için temizlenen insan kendini Allah’a daha yakın hisseder. Kulluğa, ibadete yaklaşır. Dolayısıyla manen tekâmül eder.


Görülüyor ki maddî temizliğin ruhumuza etkisi pek çoktur. Tabii manevî temizliğin yeri başkadır.
Sadece et ve kemikten ibaret olmadığımız için maddî temizlik insan için yeterli değildir. Akıl, kalp, hayal, merak, sevgi sahibi olduğumuz için manevî temizliğe de ihtiyacımız var.


Manevî temizlik tövbe ile olur. Tövbeyi dil ile yaptıktan sonra tövbesi yapılan günaha yaklaşmamak lazım. Böylece tövbe hal ile de yapılmış olur, umulur ki kalp temizlenir.


Kalp temizliğinin alameti şahsın Allah neyi emrettiyse yapması, neyi yasak etmişse terk etmesidir. Yani İslam’ı yaşamak, sünnet-i seniyyeye uymak, kötü duygu ve düşüncelerden vazgeçmek, iyi insan olmaya gayret etmek, cehaletten kurtulmak, nefsi kirlerden arındırmak ve manen temiz olmak demektir.


İslamiyet’te maddî ve manevî temizlik o kadar önemlidir ki cenaze toprağa gömülecek de olsa yıkanır, toprağa öyle verilir. Buradan, İslamiyet’te insana verilen değeri de anlarız.

 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder