12 Eylül 2013 Perşembe

İslâm’ın Kaynağı

​​
İslâm’ın Kaynağı

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Biz bu Kitab’ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve îmân eden bir topluma da hidâyet ve rahmet olsun diye indirdik.” (Nahl, 64)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“…Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyâdır. Kur’an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir…” (Müslim, Tahâret 1; Tirmizî, Daavât 86)

Hz. Ali (ra)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasûlullah (sav)’i: “Fitne çıkacak” derken işittim. “Bundan çıkış yolu nedir yâ Rasûlallah?” dedim. Rasûlullah (sav): “Allah’ın kitabıdır. Onda önceki ümmetlerin kıssaları, sizden sonrakilerin haberleri ve aranızda meydana gelen olayların hükümleri vardır. O ilimdir, şaka değil, doğruyu yanlıştan ayıran kesin sözdür. Âlimler ona doyamazlar. O Allah’ın sağlam ipidir, hikmetli zikirdir, dosdoğru yoldur. Ona dayanarak konuşan doğru söyler. Onunla hükmeden âdil olur. Onunla amel eden ecir alır. Ona dâvet eden dosdoğru yolu göstermiş olur.” buyurdu. (Dârimî, Fedâilu’l-Kur’an, 1; Müsned, I, 91)
 

--
-
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder