3 Aralık 2013 Salı

İnsanların Arasını Bulmak

​​
İnsanların Arasını Bulmak

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Mü’minler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslâh ediniz!” (Hucurât, 10)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren (veya hayırlı söz söyleyen) kimse yalancı sayılmaz.” (Buhârî, Sulh, 2; Müslim, Birr, 101)

Ebu’d-Derdâ (ra)’dan rivâyete göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Bir gün Allah Rasûlü (sav):

“-Size derece itibariyle oruç, namaz ve zekâttan daha faziletli bir ameli söyleyeyim mi?” diye sordu.

“-Evet, söyleyiniz yâ Rasûlallah!” dediler.

“-İnsanların arasını ıslah etmek, düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak ise (dini kökünden kazıyıp yok eder” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 50)
 

--
​​

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder