2 Şubat 2015 Pazartesi

Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 32


Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 32


 

1 - Nisa sûresi 17. âyet

 

“Allahın kabulünü vaad buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allahın, tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah alîm ve hakîmdir (herkesin içini dışını hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).”

 

***************

 

2 -  Nisa sûresi 18. âyet

 

Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında: "İşte ben şimdi tövbe ettim." diyenlerin tövbesi değil. Kâfir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere, çok acı veren bir azap hazırladık.

 

***************

 

3 - Enbiya sûresi 35. âyet


Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.

 

***************

 

4 – Teğabun sûresi 10. âyet


Dini inkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar da, devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası!

 

*****************

 

5 - Teğabun sûresi 9. âyet

 

Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah’a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere, hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

 

******************

 

6 - Rad sûresi 23-24. âyet

 

O güzel akıbet Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp: "Sabretmenize karşılık size selamlar, selâmetler! Dünya diyarının ne güzel âkıbetidir bu!" diyecekler.

 

********************

 

7 - Fatır sûresi 11. âyet

 

Allah sizi (atanız Âdemi) topraktan, sonra(ki nesilleri de) nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar, Allah’a göre, elbette pek kolaydır.

 

********************

 

8 - Yasin sûresi 26-27. âyet

 

(Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.

 

********************

 

9 - Saffat sûresi 20. âyet

 

Şöyle diyecekler: “Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür.”

 

*******************

 

10 - Saffat sûresi 20-24. âyetler

 

Melekler de: "Evet, evet bu, sizin yalan saydığınız hüküm günüdür!" derler.

 

Yüce Allah meleklere şöyle emreder: "O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah’tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehenneme sevk edin!

Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler!"

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder