16 Şubat 2015 Pazartesi

Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 34


Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 34


 


1 - Neml sûresi 50. âyet

 

Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı Biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını altüst ettik.

 

***************

 

2 - Rad sûresi 31. âyet


Eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur’ân olurdu!Bu müminler hâlâ öğrenmediler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidâyet eder, doğru yola koyardı. O kâfirlerin kendi yaptıkları işler sebebiyle başlarına durmadan bela inecek veya ülkelerinin hemen yanıbaşına düşecek ve bu hal Allahın vaad ettiği kıyamet gelinceye dek sürecek. Allah asla sözünden caymaz.

 

***************

 

3 - Adiyat sûresi 1-6. âyetler


Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

 

***************

 

4 - Zümer sûresi 72. âyet


Onlara şöyle denir: İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!

 

*****************

 

5 - Mülk sûresi 13. âyet

 

Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

 

******************

 

6 - Fatır sûresi 34. âyet

 

Şöyle derler: "Hamdolsun bizden her türlü endişeyi gideren Allah’a! Gerçekten Rabbimiz gafurdur, şekûrdur (çok affedicidir, kullarının amellerini ve şükürlerini kabul edip mükâfatlarını fazlasıyla verir).

 

********************

 

7 - Hadid sûresi 8. âyet

 

Peygamber, sizi, Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah’a iman etmiyorsunuz? Hâlbuki (Allah ezelde) sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz (bu çağrıya uyun).

 

********************

 

8 – Ali İmran sûresi 103. âyet

 

Hepiniz toptan, Allahın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Allahın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oraya düşmekten de sizi O kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz.

 

********************

 

9 - Beyyine sûresi 5. âyet

 

Halbuki onlara, şirkten uzak olarak yalnız Allah’a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifâ etmeleri, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur.

 

*******************

 

10 - Yunus sûresi 47. âyet

 

Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği (tebliğini yaptığı) zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder