22 Mayıs 2016 Pazar

İbadetlerin Bireysel Faydaları

İbadetlerin Bireysel Faydaları

1-      İbadet, kul ile Yaratıcı arasında manevi yakınlaşma sağlar. Belirli vakitlerde Allah’a yönelmek, insanın yaratan ile ilişkisini güçlendirir. Örneğin, namaz kılan insan, günde beş defa Allah’ın huzuruna durmakla ona manevi olarak yaklaşmış olur.
2-      İnsanın iç huzurunu güçlendirir:İbadetler, insanın iç huzurunu güçlendirir. İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinci ile mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.
3-      İbadetler insanda güven duygusunu geliştirir. Gücünün sınırlı olduğunun farkına varan insan, daha güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder. Bireylerin yalnızlık ve kimsesizlik gibi duygulardan kurtulmasına imkân tanıyan ibadetler, insandaki güven duygusunu geliştirir.
4-      İbadetler insanda sorumluluk bilincini geliştirir: İbadetler insanda sorumluluk bilincini geliştirir. Yaratıcısına karşı görev ve sorumluluklarını bilen insan, tüm davranışlarında bilinçli bir şekilde hareket etmeye çalışır. Hem kendisine hem insanlara hem de Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getirmek için gayret gösterir.
B-      İbadetlerin Toplumsal Faydaları
1-      Güzel ahlakın gelişmesini sağlar: İbadetler; güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur. İbadetlerin düzenli bir şekilde yapılması, kişinin güzel ahlak sahibi olmasına ve çevresine karşı sorumlu bir birey olmasına katkı sağlar.
2-      Kötülüklerden alıkoyar: özelikle namaz başta olmak üzere ibadetler kişiyi kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırır.
3-      Sosyal yardımlaşmayı teşvik eder: Özellikle zekat ve haz ve toplu halde yapılan ibadetler Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamanın yanında zenginlerle fakirler arasında ilişkileri güçlendirir. Makam zenginlik ve mevki gibi ayrıştırıcı unsurları değil kardeşlik gibi birleştirici yönleri güçlendirir.
4-      Sabrı ve diğerkâmlığı öğretir: Özeelikle oruç ibadeti başta olmak üzere ibadetler bizlere sabırlı olmayı öğretir. yazın uzun ve sıcak günlerinde oruç tutan bir müslüman akşama kadar açlık ve susuzluğa sabreder. Özellikle bu sıkıntılar karşısında ahiretteki alacağı mükafatı düşündükçe sabrı daha da artar. Yine açlık ve susuzluk sayesinde sürekli olarak açlık çeken insalrın durumunu daha iyi anlar ve onlara yardım eder.
KAYNAK:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder