19 Ocak 2016 Salı

Ahmed Şahin - Zaman'daki köşe yazılarıma toplu bir bakış!

Ahmed Şahin - Zaman'daki köşe yazılarıma toplu bir bakış!


Ahmed Şahin
 
 
AİLE-SAĞLIK

 

Zaman'daki köşe yazılarıma toplu bir bakış!


Yaşı benim gibi sekseni geçen yaşlılarda hayatını nerelerde tükettiğinin muhasebesini yapma duygusu artıyor bu yaşlarda. Geçmişinin mutlaka hesabını yapma gereği duyuyor yaşlılar bu devrelerinde.

İşte böyle bir iç sorgulamanın başladığı şu sıralarda ben de geçmişimi düşündüğümden dolayı açıkça görüyorum ki:

- Hayatımın son yirmi sekiz senelik kısmı Zaman'ın köşe yazarlığında geçmiş, adeta böyle bir köşe yazısı hazırlama meşguliyeti hayatımın tümünü içine alan şekilde hayatıma hakim olmuştur.

Neden köşe yazıları benim hayatımın tümünü içine alacak derecede beni bu kadar çok meşgul etmiştir? Çünkü bu köşe yazıları siyasi taraftarlık veya aleyhtarlıklara çekilebilecek zayıflıkta yazılar olmamış, tam aksine insanların hayat boyu karşılaşacakları dini sorularının tam açıklamasını teşkil edecek değerde siyasetüstü sıhhatte yazıları olma özelliği kazanmıştır. Nitekim emek mahsulü bu yazılar sadece köşe yazıları olmakla kalmamıştır. Yazıların tam bir İslami ölçü içinde hazırlanan özelliğini tespit eden editörler, kitap yayıncıları, köşe yazılarını bırakmamışlar, hepsini de ayrı ayrı tasnif edip çeşitlendirerek kitaplaştırma yoluna yönelmişler, böyle bir çalışma sonunda bir de bakmışız ki, zaman için yazdığımız köşe yazıları, artık hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayan otuz kırk ciltlik büyük kitaplar halinde ortaya çıkmış, elden ele dolaşır ihtiyaç kitapları haline gelmişlerdir.

Bu sonuç karşısında diyebilirim ki, ben kendi adıma kitap yazmadım, ancak büyük bir dikkat ve emek vererek hazırladığım köşe yazılarımı kitaplaştıran editörler, yayıncılar köşe yazılarımı bir araya getirerek hazırladıkları kırkı elliyi bulan kitaplar tasnif etmişler, en son bir araya getirdikleri yazıları da ‘Kardeşlik Vakti' kitabı olarak sunmuşlar kitap okuyucularına.

Köşe yazılarından oluşturulan bu kitap çeşitlerinin içinde iki yüz bininci baskıya ulaşan aile ilmihalleri, gençlik hitapları, sahabe hayatlarına ışık tutan içerikte kitap çeşitleri de söz konusu olmuştur. İşte seksen senelik hayatımın muhasebesini yaparken köşe yazılarımın böyle tasnif edilmiş kitaplar haline getirilmişlerini de görüyorum ortalarda. Bundan da şükür duyguları duyuyorum yirmi sekiz senelik Zaman yazarlığımın son günlerindeki bu zengin kitap çeşidi sonucundan dolayı. Sözümün burasında unutmayı istemediğim bir başka takdir duygumu da ifade etmek istiyorum. Yirmi sekiz yıldır aralarında bulunduğum Zaman yazar ve personelinden gördüğüm samimi sevgi ve hürmet duyguları da unutulacak gibi değildir. Hemen herkesten unutulmayacak saygı sevgi gördüm. Bu özel bir edep ve terbiye gereği diye de hatıramda yaşatıyorum bu saygı örneklerini.

Köşe yazılarının haftada ikiden bire indirilme olayını ise yaşlılığımın düşündüren sonucu gibi bulmaktayım. Seksen yaşın verdiği yorulmuşluk artık bir yazıyı dahi kolay hazırlama cesaretimin kalmadığını bana hissettirmekteydi.

Hayatımın bundan sonrasındaki yaşlılık döneminde artık yük almadan ve torunlarımla şaibesiz yaşamayı gönülden arzu etmekteyim. Muhabbetlerimle.
 
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder