11 Ocak 2016 Pazartesi

Kimlere defteri sağdan verilecek?

Kimlere defteri sağdan verilecek?

 
Hüseyin Gültekin - [İslami Hayat]

h.gultekin@meydangazetesi.com.tr
08 Ocak 2016, 08:00

Cenab-ı Hak, İnşikâk suresinde şöyle buyurur: “Hesap defteri sağdan verilen kimsenin hesabı kolayca görülür ve ailesine sevinç içinde döner.”
 
Kitabı sağdan verilen, bir yönüyle kendisine bereketle, hayırla yaklaşılan demektir. Bunlar, hayatlarında daima hayırla hareket etmişler, hep ahirete kilitli yaşamışlardır. Hayatlarını bu şekilde geçirmelerine karşılık, kitapları da hayır ve bereketle verilir.

İnsanın amel defteri bu manada sağdan veriliyorsa orada katiyen kolay bir hesap görecektir. İşin içinden hemen, şipşak sıyrılıp çıkacaktır Allah’ın izniyle.

Kitabının içinde belki küçük günahlar da olacak; bazen düşmüş, sürçmüş, şeytanın vesvesesine gelmiş olacak ancak büyük günah işlememişse “sen geç” deniliverecek.

Hiç beklemediği, kolay bir hesaba çekilen insan sevinç ve neşe içinde ehline dönecek. O ana kadar “başıma ne gelecek” endişesiyle tir tir titrerken kolay bir hesapla geçiverince, birden bire değişecek ve adeta her tarafından sevinç dökülecek.

Kolay bir hesap için…


Kolay bir hesaba maruz kalmanın dünyevi vesilesi, sıratı dünyada geçmek, yani, sırat-ı müstakimi yaşamaktır. Burada insan, hayatını, iradesine bağlı geçirir, Allah’ın muradına uygun şekillendirirse orada sıratı geçme, mizanı aşma ve aynı zamanda kolay bir hesap da onun için takdir edilmiş olur…

Ayrıca dünyada bazı şeyleri çekenler, ıstırap ve elemleri burada yaşayanlar, korkulu halleri burada atlatanlar, o taksiti burada ödeyenler ötede emniyet ve mutluluk içinde olurlar. Kudsî hadisin ifadesiyle, Allah Teâlâ şöyle buyurur: “İki emniyeti ve iki korkuyu birden vermem.”

Organ nakli caiz midir?

Organ ve doku nakli konusunu doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren ayet ve hadisleri değerlendiren günümüz âlimlerinin genel kanaati, naklin en son çare olarak yapılabileceği yönündedir. Zaruret halinde organ naklini caiz gören âlimlerimizin düşüncelerini şöyle sıralayabiliriz:

1 “Bir insanın yaşamasına vesile olmanın bütün insanların hayatına vesile olmak manasına geleceği” (Maide Suresi, 5/32) prensibinden hareketle caizdir demişlerdir.


2 İslam’ın kolaylık dini olmasını göz önünde bulundurmuşlardır.

3 Kan nakli bugün caiz görülüyorsa organ nakli de insanın hürmetine uygun hareket etmek şartıyla caizdir mantığı da yürütülmüştür.

4 Organını bağışlayan kişi, organını verdikten sonra yaşayamayacaksa buna katiyen cevaz verilmemiştir. Çünkü bir canı kurtaralım derken diğer cana kıymak caiz değildir.

5 Hayatta olan birinin, böbrek veya gözlerinin birini bağışlaması o şahsın iznine tabidir.

6 Organ nakli yapılmadan evvel, konunun uzmanlarında hastanın bu tedavi ile iyileşeceğine dair güçlü bir kanaatin bulunması gerekir.

7 Nakli yapılacak organ bir ölüden olacaksa, ölümünden önce kendisinin veya ölümünden sonra mirasçılarının onayı alınmalıdır.


Diğer yandan organın alınması, vericinin hayatını ve sağlığını bozmayacağına dair güçlü bir kanaat oluşmuş olmalıdır.

Ancak unutulmamalıdır ki bu görüşlere karşı deliller getirerek temkinli yaklaşımlarını ortaya koyan ve organ nakli konusunu daha tedbirli ele alan âlimlerimiz de mevcuttur. 

 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder