16 Temmuz 2016 Cumartesi

CEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER-2

CEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER-2

Kur'ân'da Cehennem ve Azabı -1

Cehennemi ve azabını tasvir eden Kur'ân âyetleri ve hadis-i şerifler çoktur.

Biz burada Kur'ân âyetlerinden örnekler vereceğiz. "Kâfirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının."( İ. Kesîr, Âl-i İmran 133.)

* Sırasıyla bak. Mülk 6, Meâric 15,Hümeze 4-6, Nisa 10, Müddesir 42, İnfitar 14, Kâri'a 9.
              
"Eyîman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen,verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler vardır." (2 Tahrim: 6.)

"Biz o günü, ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz. O gün gelince; hiçbir kimse,Allah'ın izni olmadan konuşamaz. O gün insanların bir kısmı bedbaht, bir kısmıda mes'uttur. Bedbahtların varacakları yer ateştir. Onların orada, ızdıraplıbir nefes alışverişleri vardır."
( Hud: 104-106.)

"Onların hepsine vaadedilen yer Cehennemdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapılarınher birinden girecek muayyen bir zümre vardır. (Hicr: 43-44.)

"Bu ateş onlara uzak bir yerden gözükünce, onlar onun öfkesini ve uğultusunuduyarlar. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarızaman, orada ölüp yok olmayı isterler. Onlara: "Bugün bir defa helâk olmayıistemeyin, bir çok defa helâk olmayı isteyin" denilir.(Fûrkan: 12-14.)

"Onlar için üstlerinde gölgeleyen ateşler, altlarında gölgeleyen ateşler vardır. İşteAllah kullarını bununla korkutur. Ey Kullarım! Ben'den korkun!"(Zümer: 16)

"Malbiriktiren ve onu sayıp duran ve insanları sözle ve işaretlerle ayıplayanın vayhaline! Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır o mutlaka "yakıp yokedene" atılacaktır!" O, "yakıp yok edenin" ne olduğunu sen nereden bileceksin?O, Allah'ın, yüreklere kadar dayanan, tutuşturulmuş bir ateşidir.Cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapılarıüzerlerine kapatılmış olacaktır."(Humeze Sûresi)

 KAYNAK: http://www.alirizademircan.net/77-cehennem-ve-cehennemlikler-15-419h.html
 
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder