17 Temmuz 2016 Pazar

CEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER-3

CEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER-3

Kur'ân'da Cehennem ve Azabı -2

"Sevab tartısı hafif gelenin ise, kucağına sığınacağı anası, bir uçurumdur. O uçurumun, ne olduğunu sen nereden bileceksin? O, kızgın bir ateştir."(Karia: 8-11.)

"O gün dost, dostunun halini soramaz. O gün onlar birbirlerine gösterilirler.Suçlu, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini korumuş olan sülâlesini ve yeryüzündeki her şeyi feda edip o günün azabından kurtulmak ister. Fakat bu asla olmaz. Muhakkak ki cehennem, derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O,sırtını dönüp yüz çevireni, servet toplayıp yığanı kendisine çağırır."(Mearic: 10-18)

"Amel defterleri sollarından verilenler, ne bedbaht insanlardır. Amel defterleri sollarından verilenler!... Onlar vücudun delikçiklerinden işleyen alevli bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.O gölge onlara ne bir serinlik verir, ne de bir fayda...

Çünkü dünyada onlar refah içinde yüzerlerdi. Büyük günahı işlemede ısrar ediyorlardı. "Ölüp toprak ve kemik olduğumuz bir zaman mı, biz mi tekrar dirileceğiz!" derlerdi." (Vakıa: 41-47)

"İşte bunlar, Rableri hakkında münakaşa eden mü'min ve kâfir iki hasım zümredir. İnkâredenlere ateşten elbiseler biçilir; başlarının üstünden kaynar sular dökülür.Onunla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demirden topuzlar vardır. Onlar ne zaman cehennem azabının sıkıntısından çıkmak isteseler, her defasında oldukları yere döndürülürler. Onlara: "İnkârınızın cezâsı olarak yakıcı azabı tadın" denilir."  (Hac: 9-22.)

"Âyetlerimizi inkâr edenleri, ilerde cehennem ateşine atacağız. Derileri yandıkça, azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah,"Azîz'dir, Hakîm'dir" her şeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir."(Nisa: 56.)

"Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların cehennemdeki yiyecekleridir. Zakkum ağacı erimiş maden gibidir.İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. O gün cehennem zebanilerine şöyle denecektir:" Bu günahkârları tutup cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra da başına azabını arttırmak için kaynar su dökün! " O günahkâra da şöyle denilecektir:"Azabı tat bakalım. Çünkü sen dünyada, çok kuvvetli ve üstün bir kimseydin. İşte bu, dünyada o
şüphe ettiğin azâbtır." (Duhan:43-50.)

"Peşindende cehennem vardır. Orada, ona irinli sudan içirilecektir. O, suyu yutkunur birtürlü yutamaz. Ölüm her yönden kendisine gelir ama, ölüp kurtulamaz, Peşindende çetin bir azâb vardır."(İbrahim:16-17.)

"Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına sadece ateş tıkamışlardır. Onlar yakında, alev alev yanan bir ateşe sokulacaklardır."(Nisa:10.)

"Ey iman edenler! Hahamlar ve papazlardan pek çoğu haksız yere insanların mallarını yerler. Onları, Allah'ın yolundan alı koyarlar. Ey Muhammed! Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenleri ise can yakıcı bir azâbla müjdele.Kıyamet gününde bunlar, cehennemin ateşinde kızdırılır. Bunlarla,biriktirenlerin alınları, böğürleri ve sırtları dağlanır, onlara: "İşte biriktirdiğiniz şeyler bunlardır. Şimdi biriktirdiklerinizi tadın!" denir." (Tevbe:34-35.)

"İnkaredenlere ise, Cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki,ölsünler. Onlardan Cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her kâfiri işte böyle cezalandırırız. Onlar, Cehennemde: "Ey Rabbimiz! Bizi çıkar da, dünyada işlediğimiz kötü amelleri bırakıp, iyi ameller işleyelim" diye bağrışırlar.Onlara şöyle denir: "Size, öğüt alan birinin, öğüt alabileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın azabı!

Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur."  (Fatır 36-37)

KAYNAK:http://www.alirizademircan.net/77-cehennem-ve-cehennemlikler-15-419h.html

--

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder