14 Temmuz 2016 Perşembe

CENNET ve CENNETLİKLERİN ÖZELLİKLERİ-8 (S0N)

CENNET ve CENNETLİKLERİN ÖZELLİKLERİ-8 (S0N)


Müminlerin, Müslümanların, Cennetliklerin Özellikleri Nelerdir?

 Allah'ın cennetini vaat ettiği ve müjdelediği müminlerin belli başlı vasıfları ayetlerde şöyle belirtilmiştir:


 İman edip, salih amellerde bulunurlar. (Bakara Suresi, 25)

 Allah'tan korkup sakınırlar. (Al-i İmran Suresi, 15)

 Bollukta da darlıkta da infak ederler. (Al-i İmran Suresi, 134)

 Öfkelerini yenerler. (Al-i İmran Suresi, 134)

 İnsanlardaki haklarından bağışlama ile vaz geçerler. (Al-i İmran Suresi, 134)

 Çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine
zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp, hemen günahlarından dolayı bağışlanma isterler. (Al-i İmran Suresi, 135)

 Yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmezler. (Al-i İmran Suresi, 135)

 Allah'a ve elçisine itaat ederler (Nisa Suresi, 13)

 Namazı kılarlar, zekatı verirler, elçilere inanır, onları savunup desteklerler. (Maide Suresi, 12)

 Doğru sözlüdürler. (Maide Suresi, 119)

 Hicret ederler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler. (Tevbe Suresi, 20)

 Güzel davranışlarda bulunurlar. (Yunus Suresi, 26)

 Rabbimiz'e kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlanırlar. (Hud Suresi, 23)

 Tevbe ederler. (Meryem Suresi, 60)

 Emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. (Müminun Suresi, 8)

 Namazlarını (titizlikle) korurlar. (Müminun Suresi, 9)

 Hayırlarda yarışırlar. (Fatır Suresi, 32)

 Muhlistirler. (Saffat Suresi, 40)

 Allah'ın ayetlerine iman ederler. (Zuhruf Suresi,
69)

 Bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tuttururlar. (Ahkaf Suresi, 13)

 Takva sahipleridir. (Muhammed Suresi, 15)

 Gönülden Allah'a yönelip, dönerler. (Kaf Suresi, 32)

 Görmedikleri halde Rahman'a karşı içleri titreyerek korku duyarlar ve içten Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelirler. (Kaf Suresi, 33)

 İhsanda bulunurlar. (Zariyat Suresi, 16)

 Seher vakitlerinde istiğfar ederler. (Zariyat Suresi, 18)

 Yarışıp öne geçerler. (Vakıa Suresi, 10)

 Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar. (İnsan Suresi, 7)


Ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. (İnsan Suresi, 8)

 Elçiye gereken saygıyı gösterirler. (Hucurat Suresi, 3)

 Ahirete Güzel Geçiş Güzel Ölüm

 Ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: "Selam size" derler. "Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin." (Nahl Suresi, 32)

KAYNAK: https://islamguzelahlaktir.blogspot.com/2015/04/muminlerin-muslumanlarn-cennetliklerin.html
 
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder