18 Temmuz 2016 Pazartesi

CEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER- 4 (SON)

CEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER- 4 (SON)
 
Cehennem ateşi altmış dokuz kat daha yakıcıdır
 
Ebu Hüreyre (R) rivâyet ediyor: "Allah'ın Resûlü (S) şöyle buyurdu: - Sizlerin yaktığınız bu ateş(in sıcaklığı) Cehennem ateşinin sıcaklığının yetmişde biridir.
Ashâb-ı Kiram (dehşetedüşerek şöyle) deyiverdiler:- Allah'a yemîn ederiz ki ya Resulellah! (azablanmak ve kendisinden korunmak için bizim yaktığımız) ateş bile yeter (korkunçlukta) dır.
Allah'ın Resûlü (sözlerine şöylece devam) buyurdu:- Evet, Cehennem ateşi atmış dokuz derece daha yakıcı kılındı. Her bir derecesinin sıcaklığı yaktığınız ateşin sıcaklığı gibidir." (Tirmizi Cehennem 7, Müsned 2/313)
 
Cehennemlikler kan ağlayacak
 
Cehennem'in ateş azabı böylesine yakıcı olduğu içindir ki Yüce Peygamber'imiz sürekli olarak Cehennem azabından Allah'a sığınmamızı öğütlemiş ve bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur.
"Ey İnsanlar! Geleceğin azab dolu dönemleri için ve de ilahi affa uğramanız için ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yaparak Allah'a yalvarınız.
Zira Cehennemlikler Cehennem'de yanaklarından yaşlar boşanırcasına ağlayacaklar.Yaşları çaylar gibi akıp gidecek. Yaşları bitince gözleri kan akıtacak. Kanboşanmakdan gözleri yaralanacak.
 
Akan bu yaşlar ve kanlar üzerinde gemiler yüzdürülseydi mutlaka yüzerdi."*
Cehennem'e kimgirecek?
EbuHüreyre (R) rivayet ediyor:
"Allah'ınResûlü (S) şöyle buyurdu:
-Cehennem'e ancak ve ancak "Şaki" olan girecektir.
(Sahâbîlertarafından büyük bir alâka ile) soruldu: - "Şaki" kimdir ya Resulellah!
-Şaki; Allah'a itâat etmiş olmak için her hangi bir amel yapmayan, O'na saygısından ötürü de günah olan her hangi bir ameli terk etmeyen kişidir."(İ. Mace K. Zühd B. Ma Yürca  Min Rahmetillah...Hn.4298,Müsned 2/349)
 
Cehenneme girecek şakînin tanımı
 
Cehennemlik olan "Şaki" nin hadisimizdeki tarifi biz günahkâr mü'minler için bir nev'i müjdedir. Zira "Şaki" bazen itâat edip bazen günaha giren, sevablara yöneldiği gibi günahları da yapabilen kişi değildir.Böyle olsaydı halimiz nice olurdu?
 
Şaki,"Rabbimin buyruğudur" diyerek yükümlü kılındığı amellerin her hangi birini yapmayan veya "Rabbimin yasağıdır" diyerek her hangi bir günahtan sakınmayan kişidir. Peygamber'imizin diğer bir tarifine göre Cehenneme girecek(Şaki): ileri derecede azgın olan, Allah'a karşı gelmekte alabildiğine direten ve de "lailaheillallah" demekten kaçınan kişidir.*Cehennem'e ancak Şakîlerin gireceğini açıklayan Kur'ân onları "yalanlayan ve yüz çevirenler" olarak tanıtmaktadır.
 
Cehennemliklerin hali
 
Hz.Sevban (R.) anlatıyor: "Allah'ın Resûlü'ne (Cehennem'liklerden) soruldu. O da şöyle cevab verdi:  Cehennemde kâfir'in öğütücü diş(lerinden her bir) i Uhud dağı gibidir. Derisinin kalınlığı da Cebbar olan Allah'ın zira'ı ile kırk zira'dır."( M. Zevaid 10/392. Benzeri Müslim Cennet 44, Tirmizi Cehennem 3)
 
 
 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder