30 Temmuz 2016 Cumartesi

İman Esasları-5

İman Esasları-5

   5.     Ahiret Gününe İman             
‘Ahiret’ sözlükte ‘son, sonra olan ve son gün’ anlamlarına gelir.

Terim olarak ahiret, İsrafil’in (a.s.) Allah’ın emriyle kıyametin kopması için Sûr’a ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denir. İsrafil (a.s.) Sûr’a ikinci kez üfleyince insanlar dirilip dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza veya mükafatgörecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardır.

İslâm i’tikad nizâmının esaslarından biri de Âhiret gününe, ölümden sonra yeniden dirilmeye inanmaktır.

Âhiret hayatı iki bölümden oluşmaktadır:
a)   Ölümle başlayacak kabir hayatı.

b)    Kıyametle beraber ruhların gerçek ölümü tatmasından sonra, insanların kabirlerinden diriltilmesiyle başlayacak ebedî hayat.

“O inanmayanlar öldükten sonra kesinlikle diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: Hayır, hayır, Rabbime yemin olsun ki, siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız hemen size bildirilecektir. 
      
Bu da Allah’a göre kolaydır.” (Teğabun Sûresi,  /7.)

“Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendilerinin aynı olan insanları yaratmaya kadir olduğunu görüp bilmediler mi?” (İsrâ Sûresi, /99.)

"Her kim (iman, söz, iş ve davranışla) zerre miktarı hayır yaparsa onun mükâfatını bulacak,zerre kadar  yaptığı şerrin cezasını da görecektir.” (Zilzal Sûresi, /7-8.)

Ahirete iman, Kur’an’da çoğu yerde Allah (c.c.)’a imandan hemen sonra zikredilmiştir. Bu da Ahiret inancının iman esasları arasında çok önemli olduğunu göstermektedir. Allah (c.c.)’a ve O’nun yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlerine inanmak, insanların sorumlu olduğuna inanmayı da gerekli kılar. İnsandaki bu sorumluluk duygusu da kişiyi, yaptıklarının karşılığını göreceği ahiret hayatına inanmaya götürür.

Ahirete inanmayan kimse Kur’an ayetlerini inkâr ettiği için kâfir olur.KAYNAK: http://www.islamahlaki.com/default.asp?kat_no=779
 
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder