5 Nisan 2017 Çarşamba

Üç Riyâkâr

Üç Riyâkâr
 
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Şüphesiz münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar; hâlbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler.” (Nisâ, 142)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kim işlediği bir hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa, Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse, Allah da onun riyâkarlığını açığa vurur.” 
(Buhârî, Rikak 36, Ahkâm 9; Müslim, Zühd 47-48)

Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyurdu:

Kıyamet günü Allah Teâlâ’nın huzuruna ilk defa şehit düşmüş biri çıkarılacak.

Cenâb-ı Hak ona verdiği nimetleri bir bir hatırlatacak, o da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra aralarında şu konuşma geçecek:

“Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?”

“Senin uğrunda şehit düşüne kadar çarpıştım, yâ Rabbî!”

“Yalan söylüyorsun; sen Allah için değil, kendine cesur adam dedirtmek için savaştın ve sana ‘Ne yiğit adam!’ dediler.”

Sonra görevlilere emredecek, onlar da onu yüzüstü sürükleyerek cehenneme atacak.

Ardından, ilim öğrenip öğreten ve Kur’ân okuyan biri getirilecek, Cenâb-ı Hak ona verdiği nimetleri hatırlatacak, o da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Ve şöyle konuşacaklar:

“Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?”

“İlim öğrenip öğrettim. Senin rızân için Kur’ân okudum, yâ Rabbî!”

“Yalan söylüyorsun; sen ilmi, âlim desinler diye öğrendin; Kur’ân’ı da ne iyi okuyor desinler diye okudun. Ve sana ‘Ne âlim adam. Kur’ân’ı ne güzel okuyor’ dediler.”

Sonra görevlilere emredecek, onlar da onu yüzüstü sürükleyerek cehenneme atacak.

Daha sonra Allah Teâlâ’nın huzuruna, çok zengin biri getirilecek.

Cenâb-ı Mevlâ ona verdiği nimetleri hatırlatacak, o da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Ve Hak Teâlâ soracak:

“Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?”

“Yâ Rabbî! Malımı nereye harcamamı emrettiysen oraya harcadım.”

“Yalan söylüyorsun! Sen malını ‘Ne cömert adam!’ dedirtmek için harcadın. Gerçekten de sana ‘Ne cömert adam!’ dediler.”

Sonra görevlilere emredecek, onlar da onu yüzüstü sürükleyerek cehenneme atacak. 

(Müslim, İmâre 152; Nesâî, Cihâd 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321-322)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder