17 Haziran 2014 Salı

KUL OLMANIN EN BÜYÜK ZEVKİ ŞÜKÜRDE GİZLİDİR

KUL OLMANIN EN BÜYÜK ZEVKİ ŞÜKÜRDE GİZLİDİR“Allah’a layıkıyla şükretmek için bize yardım etmesini yine Ondan dileriz. Şükür, ele geçen nimetin değerini bilip onu elden çıkarmamak ve daha fazlasını elde etmek için gayret sarf etmektir.”
Hz. Mevlânâ...

“Göğse giren hava hayatı uzatır, çıkan hava ferahlık verir. Şu hâlde, bir nefeste iki nimet mevcuttur ve her nimete bir şükür de her kula vaciptir.”
Şeyh Sadi


“Kulluk sadece Allah’a şükürdür.”
Muhyiddîn Arabî


Mesnevî, cilt 3, 2910: “Nimete şükür, nimetten daha üstündür ve nimetin artıp çoğalmasına vesile olur. Nimete şükretmek can gibidir, nimet onun yanında kabuktur. Nimet, insana gaflet verir; şükür, kişiyi uyarır. Şükür, insanı dosta götüren rehberdir.”

Secde etmek, kişiyi Allah’a yaklaştırdığı gibi şükretmek de nimeti kullara yaklaştırır. Hasan el-Basrî Hazretleri: “Allah u Teâlâ, kullarına hüsn-i keremince sayısız nimetler vermiş, fakat kullarından halleri miktarınca şükretmelerini istemiştir” der.

Bu da Yüce Yaratıcının kullarına gösterdiği şefkat ve merhametin güzel bir örneğidir.

Mesnevî, cilt 3, 987: “Nerede birinden bir iyilik, bir lütuf görürsen sevin, neşelen ve teşekkür et. Böylece belki sen de o lütfun aslına, kaynağına bir yol bulursun.
Çünkü bu dünyada gördüğün bütün bu hoşluklar, bu güzellikler, gördüğün bu iyilikler, sonsuz bir deryadan sızıp gelmektedir. Sen cüz’ü bırak da, külle doğru yüz çevir, küllü ara, küllü bul.”.


Mesnevî, cilt 6, 3254: “İyilik edene, ihsanda bulunana teşekkür etmek Allah’a şükretmektir! Çünkü aslında iyilik ve ihsan Allah’tan İyilik edene teşekkür etmek de Hakk’a şükretmektir! Şüphe yok
ki onun hakkı, Hakk’a ulaşmıştır, Onun hakkı olmuştur!
Cenâb-ı Hakk’ın nimetlerine, ihsanlarına nail olunca Yüce Allah’a şükret; lütfunu gördüğün kişiye de teşekkür et, onu an!”

H. Nur Artıran, Aşk Bir Davaya Benzer, Kul Olmanın En Büyük Zevki Şükürde Gizlidir bölümünden alıntıdır.


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder