24 Kasım 2014 Pazartesi

Dr. Vehbi Karakaş - Salavat Okumanın Önemi ve Faydaları

Dr. Vehbi Karakaş - Salavat Okumanın Önemi ve Faydaları

        
Dr. Vehbi Karakaş
Salavat Okumanın Önemi ve Faydaları
Dr. Vehbi Karakaş
 
Hz.Peygambere salat ve selam okumanın önemi, faydaları ve kerameti                       
 
Üstad-ı Muhterem der ki: "Cenab-ı Hakk’ın rahmet hazinesinin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı Hz. Muhammed (sav)’dir. O kapının birinci anahtarı “Bismillahirrahmanirrahim”dir. İkinci ve en kolay bir anahtarı da salavattır." (1)
 
Ömürde bir kere olsun Hz. Peygamber’e salat ve selam getirmek farzdır. Bir rivayete göre O’nun adı her anıldığında salat ve selam getirmek vacibdir. “Allahümme Salli ala Muhammedin” demek salat; “esselamü aleyke eyyühennebiyyü” demek, selamdır. Peygamberimiz’den rivayet edilen birçok salavat-ı şerife vardır. Bunları okumak, mümkün olduğu kadar çok salat ve selam getirmek, bize karşı peygamberin sevgisini çeker. Ve kendimiz için de rahmet olur. (2)
 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Makam-ı Mahmud’u, ilahi bir sofradır. Dağıtılan nimetler, lütuflar, feyizler o sofradan akıyor. Her mümin o sofraya davetlidir. Ancak Hz. Peygamber’e salavat-ı şerife okuyanlar, o davete icabet etmiş olurlar. (3) O sofraya oturtulurlar.
 
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Bir salat ve selam okuyana Allah on karşılık verir. On hatasını siler, on derece artırır. Sabah on, akşam on salat ve selam okuyana kıyamet gününde şefaatim yetişir.” (4)
 
Abdulvehhab Şarani, Envar-ı Kudsiyye’sinde “Cihanda mürşid kalmadığı devirlerde insanlar için en güzel iş, Peygamberimiz’e salavat okumaktır,” der ve bunun şu faydalarını sayar: 
 
1-Hataların affına, derecelerin yükselmesine ve amellerin kabulüne sebep olur.
2-Dünya ve ahiret afetlerine karşı bir kalkan olur. Kıyamet gününde o kimsenin imanına Hz. Peygamber şahitlik eder.
3- Bütün günahların bağışlanmasına ve Hz. Peygamber’in şefaatine vesile olur.
4-Allah Teala’nın azabından ve gazabından kurtarır, arşın gölgesinde bulundurur. Allah’ın rahmetine mazhar eder.
5-Mizanı ağır yapar. Hz. Peygamber’in havzından içirtir, kıyametin susuzluğundan korur. Sırat köprüsünden yıldırım gibi geçirir.
6-Okuyana ölmeden dünyada iken cennetteki makamını gösterir ve yüksek mertebelere kavuşturur.
7-Salavat okumak, Allah katında ibadetlerin en makbulleridir.
8-Salavat okumak meclisleri süsler, aydınlatır. Fakirlik ve sıkıntıların atılmasına sebep olur. Çok okuyan cennet ehli olur.
9-Salavat okumak kalpten pası siler, nifak ve şıkakı yani münafıklığı ve ayrılığı temizler, düşmanlara karşı kalkan olur.
10-Bütün mü’minlerin kalbinde salavat okuyana karşı sevgi oluşur. Ve salavat okumaya devam edilirse sevgili peygamberimiz önce rüyada, sonra da açıktan görülür. (5)
 
ONA SALAT VE SELAM OKUMANIN KERAMETİ
 
Hasan-ı Basri Hazretleri’ne isnad edilen bir hadiseyi nakletmek istiyorum:
Basralı bir genç, yaşlı babasıyla hacca niyetlenir. Mekke’ye giderken yolda babası vefat eder. Eder ama cesed meshe uğramış, şeklen sevimsiz bir mahluka benzemektedir.
 
Bu durum zavallı gence çok dokunur. Tedirginlik ve çaresizlik içinde iken aniden üzerine bir ağırlık çöker. Uyku ile uyanıklık arası bir halde iken çadır kapısının açıldığını ve güneş yüzlü birisinin içeriye girdiğini görür.
 
Bu mübarek zat, babasının cenazesi başında durur, eliyle bütün vücudunu sıvazlar, babasının cenazesi pırıl pırıl nurani bir insan haline gelir. Gelen zat geri döneceği sırada, genç ileriye atılır: 
 
“Allah aşkına söyle, sen kimsin?” diye sorar.
“Sen beni tanımadın mı? Ben Muhammed’im.”
Bunu duyan genç sevinçten uçacak hale gelir ve sorar:
“Ya Resulallah! Bu olanlar nedir?” Allah Resulü şöyle cevap verir:
“Baban devamlı içki içerdi. Mesh olmasının (şeklinin değişmesinin) sebebi buydu. (Günahlar insanın simasını değiştirir.)”
Genç tekrar sorar:
“Böyle bir günahkara teşrifinizin sebebi nedir?”
 
Allah Resulü’nün bu soruya cevabı da şu olur:
“Senin baban, ne zaman benim adım anılsa, bana salavat getirirdi. işte O’na gelmemin sebebi de budur.”
 
İşte, bu adamın bu kadarcık irtibatı karşılıksız kalmıyor ve Allah Resulü en muhtaç olduğu bir anda onu şefaatle kucaklıyor. (6) 
 
Hal böyle iken bir adam Rasulallah’ın ahlakını huy, sünnetini de yol olarak seçer ve hayat boyu O’na salat ve selam okursa, Allah’ın ve Resulallah’ın yanında nasıl makbul bir insan olacağını ve ne büyük mertebelere kavuşacağını anlamak hiç de zor değildir. Onun için yüce Allah müminlere sesleniyor ve şöyle buyuruyor: 
 
“Şüphesiz ki, Allah’ı ve melekleri peygambere salat etmekte, O’nun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen göstermektedir. Ey inananlar! Siz de O’na salat edin. O’nun şanını yüceltmeye özen gösterin. içtenlikle selam edin. O’na esenlik dileyin.” (7)


 
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin biadedi zerratilkainatı ve mürekkebatiha ve ala alihi ve sahbih.
 
Bu okunan salat ve selamlar hürmetine, salat ve selamların okunduğu Zat hürmetine ya Rabbi Mescid-i Aksa’yı ve sıkıntıya düşen mazlum Müslümanları zalimlerin saldırılarından, zulümlerinden kurtar! Sana sadakatle dönmeyi, Habibinin ahlakıyla ahlaklanmayı ve onun yoluna girmeyi bütün Müslümanlara nasip eyle. Müslüman kardeşlerine düşman olmaktan, kuyu kazmaktan hepimizi koru!

Kaynaklar ;
1- Nursi, Sözler, 14. lem’a, 2.makam, 15
2- Ateş, Süleyman, Kur’an-i Kerim ve Yüce Meali, 425
3- Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 82
4- Suyuti, Celalüddin, el-Camiu’s-Sağir, II, 532
5- Büyükkörükçü, Müslüman Peygamberini Tanımalısın
6- Sonsuz Nur, 185-186
7- Ahzab, 33/56
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder