17 Kasım 2014 Pazartesi

Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 21


Haftanın Kuran-ı Kerim mesajları – 21


 


1 - Nahl sûresi 5. âyet

 

Allah davarları da yarattı. Bunlarda sizi soğuktan koruyan (deri, yün, kıl gibi) maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz.

 

***************

 

2 - Yusuf sûresi 87. âyet


Evlatlarım, haydi gidiniz, bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak vargücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allahın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kâfirler güruhu dışında hiç kimse Allahın rahmetinden ümidini kesmez.

 

***************

 

3 - Nisa sûresi 32. âyet


Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, O’nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 

***************

 

4 - Enfal sûresi 25. âyet


Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup-sakının. Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

 

*****************

 

5 - Nur sûresi 14. âyet

 

Eğer Allah'ın dünyada ve ahirette sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

 

******************

 

6 - Bakara sûresi 148. âyet

 

Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir.

 

********************

 

7 - Duhan sûresi 13,14. âyet

 

Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti... Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir."

 

********************

 

8 - Fussilet sûresi 39. âyet

 

O'nun ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huşu içinde (solmuş, boynu bükülmüş ve kupkuru) görmendir. Ama Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, deprenir ve kabarır. Şüphesiz onu dirilten, ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü O, herşeye güç yetirendir.

 

********************

 

9 - Enfal sûresi 38. âyet

 

Ey Resulüm! O kâfirlere de ki: "Eğer Peygambere düşmanlıktan vazgeçip İslâm’a girerlerse daha önceki suçları bağışlanacak. Yok eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde!"

 

*******************

 

10 - Haşr sûresi 21. âyet

 

Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağın tepesine indirseydik onun, Allah’a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar birtakım misallerdir ki düşünüp istifade etmeleri için, Biz onları insanlara anlatıyoruz.

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder