14 Kasım 2014 Cuma

İşte Kuran ve işte sen!

İşte Kuran ve işte sen!

 
 

HAYIRLI CUMALAR
    
Kuran-ı Kerim en güzel hakemdir. Bütün hayatınızı ve hareketlerinizi Kuran terazisine koyun. Ve nasıl bir Müslüman olduğunuza karar verin. İşte size ayetler:


1- Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksiniriz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir. (Hucurat, 12)


2- "Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)


3- "İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18)


4- "Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55)


5- "Müminler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 3)


6- "Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En'am, 68)


7- "Kusur peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme." (Kalem, 11)


8- Günah işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın." (Maide, 2)


9- "İnsanlardan gizler de Allah'tan gizle(ye)mezler. Halbuki geceleyin O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken Allah onlarla beraber idi. (Nisa, 108)


10- "Yalan sözden kesinlikle kaçının." (Hacc, 30)


11- "Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. (Furkan, 67)


12- "Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksızca kıymazlar ve zina etmezler." (Furkan, 68)


13- (O kullar) yalan yere şahitlik yapmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler. (Furkan, 72)


14- "Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. (Furkan, 73)


15- "Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. (Ahzab, 58)


16- "Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur. (Nisa, 112)


17- "Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. (Maide, 54; Fetih, 29)


18- "Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)


19- "Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. (Hücurat, 12)


20- "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır. (Hücurat, 12)21- "Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide, 1)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder