Peygamber Efendimiz ashabına esas hayatın ahiret hayatı olduğunu öğretti.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hendek Harbi’nin zor zamanlarında, -açlık, soğuk vs.- orada;
“Allâh’ım! Esas hayat, âhiret hayatıdır.” buyuruyordu. (Buhârî, Rikāk, 1)
Mekke Fethi’nde yine -çok başarılı bir muvaffakıyet- orada da bir taşkınlık gelmesin diye;
“Allâh’ım! Esas hayat, âhiret hayatıdır.” buyuruyordu. (Buhârî, Rikāk, 1)
Velhâsıl dâimâ kul, esas hayatın âhiret olduğunu, hayatının hiçbir safhasında unutmayacak. Dâimâ; “يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ”[1] bir “âhiret endişesi” içinde olacak.
Dipnot:
[1] Bkz. ez-Zümer, 9.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gençlerle 12 Soru-Cevap, Erkam Yayınları