Peygamber Efendimiz ibadetleri ashabına nasıl öğretti?
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ibadetleri öğretme metodu…
PEYGAMBER EFENDİMİZ NAMAZI NASIL ÖĞRETTİ?
Namazın hem fıkhî tarafını öğretti, hem de kalbî tarafını öğretti. Kalp ve beden âhengiyle bir namazı öğretti ki, bu namaz, fahşâ ve münkerden (yani hayâsızlık ve kötülükten) kulu koruyacak.
“Benim kıldığım namaz nasıl?..”
Sahâbî âdeta namazın mânevî grafiğini davranışlarında seyretti, hâlini muhâsebeye tâbî tuttu:
“–Gözü yanlış şeyleri seyrediyor mu?
–Kulağı yanlış sadâlara meylediyor mu?
–Ağzından yanlış kelimeler çıkıyor mu?
–Hayır-hasenâtı, kazancı nasıl?..”
Bütün bunlar, namazın göstergesi oldu. Çünkü Cenâb-ı Hak, lâyıkıyla edâ edilen makbul bir namaz hakkında;
“…Namaz; fahşâdan ve münkerden (hayâsızlık ve kötülükten) alıkoyar…” (el-Ankebût, 45) buyuruyor. Fakat gâfilâne kılınan öyle namazlar da var ki Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz onlar hakkında:
“Bir kul namaz kılar, fakat namazının yarısı, üçte biri, dörtte biri, beşte biri, altıda biri, yedide biri, sekizde biri, dokuzda biri, hattâ ancak onda biri kendisi için yazılır.” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Salât, 123, 124)
Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu sebeple;
“Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.”[1]
“Son namazınız gibi kılın.”[2] buyurdu ve makbul namazı öğretti.
PEYGAMBER EFENDİMİZ ORUCU NASIL ÖĞRETTİ?
Mideye tutturulan orucun yanında; göze oruç, kulağa oruç, en mühimi vicdana oruç, duygulara oruç tutturulması gerektiğini öğretti. Oruç, O’na bir merhamet terbiyesi verdi, şefkat terbiyesi verdi, Allâh’ın nîmetlerini tefekkür etme terbiyesi verdi…
PEYGAMBER EFENDİMİZ ZEKATI, İNFAKI VE SADAKAYI NASIL ÖĞRETTİ?
Mülkün sahibinin Cenâb-ı Hak olduğunu öğretti. Verirken sevinebilme duygusunu öğretti.
Sevinerek vereceksin. Çünkü âyet-i kerîmede;
“…Sadakaları (Cenâb-ı Hak) alır…” (et-Tevbe, 104) buyruluyor. İvazsız-garazsız, riyâsız, “hasbeten lillâh” verebilmeyi öğretti.
PEYGAMBER EFENDİMİZ HACCI NASIL ÖĞRETTİ?
Hac, bir Mahşer provası. Zarâfette zirve bir ibadet, tefekkürî bir ibadet.
Çünkü şeytan taşlama var. Ot koparma yok, av avlama yok, avcıya avı gösterme yok, fısk yok, cidâl yok, diğer menfî vasıflar da yok. Böyle bir haccı öğretti.
Dipnotlar:
[1] Bkz. Buhârî, Ezân, 18.
[2] Bkz. Deylemî, Müsned, I, 431.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gençlerle 12 Soru-Cevap, Erkam Yayınları