Peygamber Efendimiz’in ahlakı yüceydi. Çünkü Allah, Resulullah’ı en güzel biçimde terbiye etti. O da ashabına güzel ahlakı öğretti.
İslâm’da; “Defʼ-i mefâsid, celb-i menâfîden evlâdır.” prensibi geçerlidir. Yani güzel ahlâka ermek için önce kötü ve çirkin hâllerin tahliye edilmesi gerekir.
Gönüllerden neleri tahliye etmek gerekir?
“Enâniyet, haksızlık, intikam, hırs, tamah, fitne, kin, gurur, kibir, yalan, gıybet, tecessüs…”
Bunlar kalplerden silinecek. Îmanda bunların yeri yok, bunlar kalpten temizlenecek.
Bunların yerine kalpte ne olacak?
İlâhî muhabbet olacak, merhamet olacak, hizmet olacak, tevâzu olacak, cömertlik, hamiyet, hakşinaslık, adâlet, kanaat, el-Emîn ve es-Sâdık olabilme, hüsn-i zan, ihsan, ikram, saygı, insaf, affedicilik, ihlâs, vakar, edep, sabır, hayâ gibi güzel vasıflar olacak.
İşte Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ashâb-ı Kirâm’a bu güzel vasıfları öğretti. Ashâb-ı kirâm bu vasıflarla zirveleşti.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gençlerle 12 Soru-Cevap, Erkam Yayınları