Kur’ân-ı Kerîm’de ism-i şerîfleri geçen Peygamberler ve hayatlarındaki hikmet ve ibretler.
Kur’ân’da adı geçen Peygamberler ve mûcizeleri maddeler halinde…
insanların dünya ve âhiretlerini kazanmaları için kendilerine mûcizeler bahşeden Allah’ın emrettiği yolu göstermiş Peygamberlerdir.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları