10 Ocak 2014 Cuma

NİHAT HATİPOĞLU - Kâinatın efendisini anıyoruz


NİHAT HATİPOĞLU - Kâinatın efendisini anıyoruz
 
NİHAT HATİPOĞLU
   

Kâinatın efendisini anıyoruz

                
Pazar günü Mevlid Kandili. 1444 yıl önce Mekke'de dünyaya gelen Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğum yıldönümünü kutlayacağız. Bugün bu sayfayı O'na ayırmak istiyorum. 
 
O'nun dostlarına bakın 
 
Hz. Peygamber'i (s.a.v.) iyi tanıyabilmek için çevresine bakmak lazım. İmam Karafi'nin dediği gibi; Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hiçbir mucizesi olmasaydı bile, yetiştirdiği sahabesi onun mucizesi olarak yeterdi.
 
Hz. Ebu Bekir gibi yüce bir karakteri; Hz. Ömer gibi muktedir bir denge insanını; Hz. Osman gibi melekleri kıskandıran bir şahsiyeti; Hz. Ali gibi bir taraftan gözünü kırpmayan bir asker, diğer taraftan delici bir zekâ küpünü; Hz. Hüseyin gibi boyun eğmeyen bir ulvi mümini; Hz. Selman gibi ahlaklı bir dostu; Hz. Ebu Derda gibi muhteşem bir söz ve hikmet ustasını; Hz. Zübeyir gibi Bedir'e inen meleklere sima olan bir yiğidi ve daha binlercesini kim yan yana getirebilir.

 
O'na diş bileyenlere bakın 
 
Diğer açıdan da çevresine bakalım. O'na diş bileyenlere. Ebu Cehil gibi güçlü bir putperest lideri, Ebu Leheb gibi yaşlı bir kurdu; Velid gibi yıllanmış bir aşiret patronunu; Şeybe-Ümeyye gibi kabile ağalarını; K'ab bin Eşref gibi, İbn Selül gibi, Ebu Amir Rahib gibi Arabistan'ın her mıntıkasında sözü geçen yığınla küfür ve şirk liderlerine kim diz çöktürebilir. 
 
Mektuplaştığı liderlere bakın 
 
Efendimiz (s.a.v.) Medine'de çevresindeki ve uzağındaki bütün liderlere, valilere, imparatorlara, kabile reislerine mektuplar yazarak onları İslam'a davet etti. Çünkü son elçiydi. Çünkü sema adına son söz hakkı O'na verilmişti.
 
Habeşistan kralı Necaşi'ye mektup gönderdi.
 
Mısır Kıptilerinin büyüğü Mukavkıs'a mektup gönderdi.
 
Bizans kralı Heraklius'a mektup gönderdi.
 
İran imparatoru Kısra'ya mektup gönderdi.
 
Uman meliki Ceyfer ve Abd'e mektup gönderdi.
 
Ahsa (Bahreyn) valisi Münzir'e mektup gönderdi.
 
Yemame valisi, Havza'ya mektup gönderdi.

 
Peygamberimizin (s.a.v.) özelliklerinden bazıları
 
1- Üzerinde daima parlak bir ışık vardı ve yüzünü aydınlatırdı.
 
2- Ne garipsenecek kadar uzun, ne de kısaydı. Orta boyludan biraz uzundu.
 
3- Başı büyükçeydi. İntizamlıydı.
 
4- Saçları siyahtı. Uzundu.
 
5- Sakalı genişçeydi. Düzgün keserdi.
 
6- Ağzı dengeli genişlikteydi. Hitabet gücü çok fazlaydı.
 
7- Yanakları yüzüne uygun yapıdaydı.
 
8- Göğsü ve karnı aynı seviyedeydi. Göbeği yoktu.
 
9- Boynu uzun ve güzeldi.
 
10- Sakal ve bıyıktaki beyaz tüylerin çekilip alınmasını hoş karşılamazdı.
 
11- Saç ve sakalındaki beyaz tüyün sayısı 20 civarındaydı.
 
12- Tatlı, güleç ve güzel bir yüzü vardı.
 
13- Yüzü dikdörtgen değil, yuvarlak -dairemsi- bir yapıya daha yakındı.
 
14- Göz uçları uzundu. Gözleri sürmeli gibiydi.
 
15- Avuç içi uzundu. Bu özelliği cömertliğine işaret sayılmıştır.
 
16- Yürürken sakin, vakur yürürdü. Dönerken bütün vücuduyla dönerdi.
 
17- Daima bir murakabe -düşünce- halindeydi. Gökten çok, yere bakardı. Sağına soluna bakınmazdı.
 
18- Her karşılaştığıyla selamlaşırdı.
 
19- Az ve öz konuşurdu. Gerekmedikçe konuşmazdı.
 
20- Boş vakit geçirmezdi. Mutlaka bir şeyle meşgul olur, daha çok ibadet ederdi.
 
21- Çok sabırlıydı. Son derece yumuşak karakterliydi.
 
22- Her türlü nimeti önemserdi.
 
23- Hak uğruna gazaplanırdı. Kendi şahsı için hiç hesap sormamıştır.
 
24- Yüzü güleçti. Daimi olarak tebessüm ederdi.
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder