26 Mart 2014 Çarşamba

Ayet ve Hadis-i şerîfler ışığında “SETTÂR” olmanın güzelliği


Sevgili gönül dostlarımız sizden gelen yoğun istek üzerine twitter mesajları yerine zaman zaman Facebook grubumuza mesajlar göndermeyi lütfederek, bizleri bahtiyar eden Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi'nin grubumuza bugün göndermiş olduğu ikinci mailini sizlerle paylaşıyoruz. En kalbi sevgi ve saygılarımızla. Aşk olsun...


Ayet ve Hadis-i şerîfler ışığında “SETTÂR” olmanın güzelliği


Settâr olan (ayıp ve kusurları örtücü) Cenâb-ı Hakk hangi şartlar ve koşullarda olursa olsun insanların ayıp kusur ve eksiklerini sinsice araştırmayı bunları dedikodu vesilesi yapmayı yasaklamış,

Muhammed ümmetine ayıp ve kusurları setreylemeyi emretmiştir.

Allah’ın bildiğini kuldan ne saklayayım diyerek kişinin kendi ayıp ve kusurlarını dahi ortaya dökmesi Peygamber Efendimiz tarafından uygun bulunmayarak yasaklanmıştır.

Hâdis-i Şerîf:

'' Suçunu ayıbını açığa çıkaranlardan başka ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Suçunu açığa çıkaran bir kişi geceleyin bir günah işler. Sonra Allah ayıbını örttüğü halde sabahlar.

Sonra da ey falan dün gece şöyle şöyle bir günah işledim diyerek gizli olarak işlediği günahını açığa çıkarır.

Halbuki rabbi onun günahını ayıbını örtmüştü. Kendi günahını açığa vurduğu için Allah’ta o günahı yazar ve açığa çıkarır.
(Buhari- müslim-Riyazüssalihin 205)

Kişiye kendi ayıbını dahi örtmesi gizlemesi istenirken, başkalarının ayıp ve kusurlarını ortaya dökmek bunun yayılması için gayret ve çaba göstermek Cenâb-ı Hakk yanında nasıl bir ayıptır ?

Yüce Rabbimiz Hucurat sûresi 12. âyette : “Sinsi casuslar gibi birbirinizin ayıplarını araştırmayınız.” Derken, Peygamberimiz de bir gün hutbeye çıkarak ümmetine şöyle seslenir.

'' Ey diliyle müslüman olan kalbiyle de iman etmemişler topluluğu ! Müslümanları üzmeyin. Onları ayıplamayın . Onların kusurlarını araştırmayın şu bir gerçektir ki herkim müslüman kardeşinin ayıplarını araştırırsa Allah da onun ayıbını meydana çıkarır. Ve Allah da her kimin ayıbını ortaya çıkarırsa evinin içinde bile olsa onu rezil ve rüsvay eder.(Tirmizi sünen b. 84-101)

''Kötü söz ve davranışların iman edenlerin içinde yayılıp duyulmasını arzu edenler yok mu? Dünyada da ahirette de onlar için pek acıklı bir azap vardır. Her şeyin doğrusunu Allah bilir siz bilmezsiniz ! ''
(Nûr sûresi 19)

Settâr olan yüce Rabbimizin cümle ayıp kusur ve eksiklerimizi iki cihanda setreylemesi niyâzıyla

H. NUR ARTIRANHiç yorum yok:

Yorum Gönder