24 Eylül 2014 Çarşamba

25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE ZİLHİCCE AYINA GİRİYORUZ...

25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE ZİLHİCCE AYINA GİRİYORUZ...25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE ZİLHİCCE AYINA GİRİYORUZ...

Resulullah (sav):"Bu on gunun hayir ve bereketinden mahrum kalana yaziklar olsun" buyurdu

''Zülhıccenin (ilk)0nundan ziyade Allah hiç bir günde kendisine ibadet 0lunmasını sevmez..0nlardan her bir gününün 0rucu ,bir senenin 0rucuna,her bir gecenin Kıyamı da , Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) denktir..(Tırmızı)

Ali (Radiyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadisi şerifte :

''Zülhiccenin ilk gecesinde İbrahim (Aleyhisselam) d0ğmuştur.0 (gecenin) günü (nü) 0ruçlu geçiren kişi(ye 0 0ruç) seksen senelik (günah bile 0lsa ) keffaret 0lur'' buyrulmuştur..

Aişe (Radiyallahu Anha) dan gelen bir rivayete göre.''Zülhıccenin her bir gün 0rucuna karşı,yüz köle azadı,yüz deve kurbanı ve Allah y0lunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır.''

Hafsa (Radiyallahu Anha) validemizin şöyle söylediği rivayet edilmiştir.''Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi ;zülhıccenin ilk 0n gününün 0rucu, Aşura 0rucu,her aydan üç gün 0rucu ve sabahın iki rekat sünneti.''

''Zulhıccenin 0n gününü 0ruçla geçirene Allah-u Te'ala her bir gün karşılığında bir sene 0ruç yazar..Hadisi şerif

Aişe (Radiyallahu Anha) dan rivayet edildiğine göre .''bu 0n günden bir gün dahi 0ruç tutan kişi ,sanki geri kalan senenin tümünde Allah-u Te'ala'ya ibadet etmiş gibi 0lur..

Süfyan-ı Sevri (Radiyallahu Anh)bu 0n gecelerde kabristanı ziyaret etmişti.Bir adamın kabrinde nur parladığını görünce 0nun ne amel işleyerek bunu kazandığını düşünürken kendisine;''Ey Süfyan! Bu 0n günlerin 0rucuna devam et ki sana da böyle nur verilsin''diye yüksek sesle nida edildi..

0 günlerde tehlil (La ilahe illallah 'zikriini ,tekbir(Allah-u Ekber' demey)i ve Allah-u Te'ala'nın zikrini ç0kça yapın.Çünkü 0 günler ;tehlil,tekbir ve zikir günleridir.Elbette ki 0 günlerden bir günün 0rucu bir senelik 0ruca denktir.0günlerdeki (sair)ameller de yedi yüz kat katlanır..(Beyhaki)

Peygamberimiz (sav) diyor ki:

Bir gün Musa Peygamber (as), "Ey Rabbim!"der"Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedinSöyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?" Bu soruya Yüce Allah (cc) şöyle cevap verir: "Ey Musa!Zilhicce ayı nın ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim"

Bu defa HzMusa, "Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulları söylüyor" der. Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir "Ey Musa!Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde BIR defa , LA ILAHE ILLALLAH diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar"

Peygamberimiz (sav) diyor ki:

Allah (cc) Adem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştirİşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) ufak-tefek günahlarını affederAllah (cc), Yunus Peygamberin duasını Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balığın karnından dıþarı çıkarmıştır. Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin,bir yıl ibadet etmis gibi sevap kazanır
Zilhicce'nin üçüncü günü Allah (cc) Zekeriya Peygamberin duasını kabul ettiBugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (cc) muhakkak yerine getirir

Zilhicce'nin dördüncü günü İsa Peygamberin Doğduğu gündürBu günde oruç tutanlardan Allah (cc) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırırO kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır

Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdürBu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur
Altıncı günü Allah (cc), sevgili peygamberi Hz Muhammed (sav)'e hayır kapılarını açarBu günde oruç tutanlara Allah (cc) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz

Yedinci günü cehennem kapıları kapanırZilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmazBu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir

Sekizinci günü İbrahim Peygamber (as)ın kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündürBu günde oruç tutan kimseyeAllah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir Dokuzuncu günü arefe ( İbrahim Peygamber (as)'in oğlu Ismail'i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür

Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) geçis ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder"Bu gün dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım" diyen Allah kelamı bugün inmiştir

Peygamber Efendimiz (sav) bugunlerin onemini soyle ifade ediyor:

"Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili oldugu gunler bu on gundur! Ondaki her bir gunun orucu bir yillik oruca (sevapca) esittir. Ondaki bir gece kiyami (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kiyamina (ihyasina) esittir.

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki:

"Resulullah (sav) dort seyi terk etmezdi: Asure gunu orucu, Zilhicce'nin on gunu orucu, her ay uc gun orucu ve sabahin iki rekât sunneti."

Ebu'd-Derda (r.a) Zilhicce ayinin onemini soyle anlatiyor: "Zilhiccenin ilk 9 gunu oruc tutmali, cok sadaka vermeli, cok dua ve istigfar etmelidir. Cunku Resulullah (sav):

"Bu on gunun hayir ve bereketinden mahrum kalana yaziklar olsun" buyurdu.

Zilhicce'nin ilk dokuz gunu oruc tutanin, omru bereketli olur, mali cogalir, cocugu belâlardan korunur, gunahlari affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, olum aninda ruhunu kolay teslim eder, kabri aydinlanir, Mizan'da sevabi agir basar ve cennette yuksek derecelere kavusur." (Sir'a)

Allah indinde Zilhiccenin ilk on gununde yapilan amellerden daha kiymetlisi yoktur. Bugunlerde tesbihi (Subhanallah), tahmidi (Elhamdulillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) cok soyleyin! (Abd b. Humeyd, Musned, 1-257)

 

 
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder