19 Eylül 2014 Cuma

NİHAT HATİPOĞLU - Müslüman görünümlü din tahripçilerinin...

NİHAT HATİPOĞLU - Müslüman görünümlü din tahripçilerinin...


NİHAT HATİPOĞLU
Müslüman görünümlü din tahripçilerinin özellikleri 
 
 

1- Kuran-ı Kerim'e inandıklarını söylerler ama Kuran ayetlerini nefis, heva ve heveslerine göre yorumlarlar.
 
2- Kuran-ı Kerim'e inandıklarını söyler, ama Kuran'ın kendisine indirildiği Hz. Peygamber'i (s.a.v.) itibarsızlaştırmaya gayret ederler.

3- Kuran'dan başka doğru söz yoktur diyerek, Peygamberimizin bütün sahih sünnetini inkâr ederler.


4- Kuran-ı Kerim ile sünneti birbirinden ayırıp, Kuran ayetlerini tahrif ve tahrip için zemin hazırlarlar.


5- Şefaati inkâr ederler. Mahşerdeki şefaatin sanki Yüce Allah'a rağmen olacağı gibi uyduruk bir inanç geliştirip iman edenleri şefaat inancından uzaklaştırırlar.


6- Kabir azabını, kabir sorgusunu inkâr ederler.


7- Kadere iman etmezler. (Kadere iman tedbir almamayı, her felaketi kaderle tarif etmeyi gerektirmez elbet.)


8- Sahabeyi itibarsızlaştırmaya çabalar, onlara saldırırlar. Dört halifeyi birbirine düşman gibi göstermeye çabalarlar.


9- Beş vakit namazı inkâr ederler. Kuran-ı Kerim'de beş vakit namazı bulamadık diyerek hem Kuran'a, hem Hz. Peygamber'in sünnetine ve hem de Hz. Peygamber ile binlerce yıllık İslam mirasına ihanet ederler.


10- Türbe ve mezarlığı ibret almak için ziyaret eden insanları müşrik olarak yaftalarlar.


11- Peygamberimiz'i (s.a.v.) seven müminleri şirkte diye ilan ederler.
Böylece kendileri şirke girerler.12- Büyük İslam alimlerine düşmanlık yaparlar. İmamı Azam, İmamı Şafii gibi mezhep imamlarını küçümserler.


13- İmam Buhari gibi hadis alimlerine düşmandırlar.


14- Tasavvufa, gerçek mürşitlere düşmanlık yaparlar. Yanlış olan, tasavvufu istismar eden insanları değil, tasavvufun tümünü reddederler.


15- Kuran-ı Kerim'e inanıyor görünür ama Kuran ayetlerinin çoğuna iman etmezler.


16- Peygamberimiz'in (s.a.v.) övülmesinden rahatsız olurlar.


17- Halkı sevmez, halktan nefret ederler. Çünkü halk bu tür bidat ve hurafe ehlini iyi bilir. Halk bunların içyüzünü bildiği için halkın içinde hiçbir zaman itibar görmezler.


18- Cinler, melekler, ahiret âlemi, sırat, hesap gibi önemli kavramların tümünü kendi sapkın görüşlerinden hareketle izah edip ehlisünnet anlayışını çökertmeye çabalarlar.


19- Halkın namazını, orucunu, haccını, zekâtını; özetle dini yaşantısını alay konusu yapar ve değersiz görürler.


20- Halka tepeden bakarlar. Halkın imanını, ibadetini küçük görürler. Halkı, cahil bidat ehli, hurafeciler gibi çirkin yakıştırmalarla küçümserler.


21- İslam'ın tarihi misyonuna, sünnete, tasavvufa, mezhep büyüklerine ve Kuran'ın ehlisünnet olarak isimlendirilen anlayışına uygun hareket edenleri hikayeci, hurafeci gibi bayağı sıfatlarla tanımlayıp gözden düşürmeye çabalarlar.
 
22- Kuran-ı Kerim'deki, kıssaları asli hüviyetinden çıkarıp sembollerle izah ederler. Böylece Kuran'ı ve Peygamber kıssalarını ve Hz. Peygamber'in bütün anlatımlarını inkâr ederler. Bunun ne anlama geldiğini ve imani açıdan neye tekabül ettiğini işi bilenler bilirler.

23- Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu der ve küfre girerler. Çünkü bu anlayış Kuran-ı Kerim'in ihlas suresini inkârdır.


24- Mirac'ı inkâr ederler. İsra'yı (gece yürüyüşü) yani Mekke'den Kudüs'e yürüyüşü inkâr imandan çıkarır. Zira Kuran'la sabit bir gerçektir. Mirac (Yani Kudüs'ten göğe yükseliş bölümü) da hem Kuran tarafından işaret edilmiş ve hem de sahih hadislerle belirlenmiştir. Bunu inkâr ise en azından fasık olmayı gerektirir.


25- Hz. Peygamber'in mucizelerini inkâr ederler. Hz. Peygamber'in abartıldığını iddia edecek kadar nasipsiz olan bu insanların diğer peygamberlerin mucizeleri yanında sesleri çıkmaz. Konuşma yeteneğini kaybederler. Çünkü bunların asli görevi Hz. Muhammed'i (sav) itibarsızlaştırmaktır.
 
 
Rabbim bir kısım özelliklerini saydığım bu batıl, hurafe, bidat ehli ve Peygamber düşmanı, KURAN tahripçisi insanlara başarı şansı vermesin. Bütün İslam âlemini ve halkı bu anlayıştan korusun.
 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder