18 Eylül 2014 Perşembe

Musibetlerin geliş sebebi

Musibetlerin geliş sebebiSORU:

Nisa sûresi 79. âyetine göre, peygamberler günah işlemedi ama onlara en büyük belalar geldi; sebebi nedir? Ayrıca, Peygamberimiz (asm) hadislerinde belaların hangi nedenlerle geleceğini haber vermiş midir?

CEVAP:
Değerli kardeşimiz;
Asıl musibet ve zararlı musibet, imanımıza, Müslümanlığımıza, ahlakımıza gelen musibettir. Bu musibetlerden her zaman Allah’a sığınmamız ve ağlayıp sızlanmamız gerekir. (bk. Tirmizî, Deavât: 79)

Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bunların bir kısmı Allah’ın bir ikazı ve uyarısıdır; bir kısmı günahlara kefarettir; hastalık gibi bir kısmı ise, Allah’ın bir iltifatıdır, bir temizliktir. (bk. Buhâri, Îman: 39, Müslim, Birr: 52)

Nitekim bir rivayetlerde müjdeleri verilmiştir:

“Meyveleri olgunlaşmış bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor; sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor.” (Buharî, Merdâ: 3, 13, 16; Müslim, Birr: 45)


“Ateşin altın ve gümüşün paslarını giderdiği gibi, bîr müslümanın hastalığı da onun günahlarını giderir " (İbn Mace, Tıb 18)


Başka bir hadiste ise Allah en çok sevdiği kullarına, en ağır ve şiddetli musibetleri verdiği bildirilmektedir:

“İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela peygamberlerdir, sonra derecelerine göre (veliler ve salihler) gelir. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğer dine bağlılığı varsa, belası daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir gelir de artık onun üzerinde hiçbir günah kalmaz.” (Tirmizi, Zühd 57; Ahmed b. Hanbel, I/172, 174)


"Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir." (Ahmed b. Hanbel, V/272)


Bu nedenle müminlerin başına gelen bela ve musibetlerin bir çok nedeni ve hikmeti olabilir. Ama hepsi de onun faydasınadır.

1. Bunlardan birisi işlediğimiz günahlar sebebiyledir.

"Size gelen musibet, işlediğiniz (günahlar) yüzündendir..." (Şura, 42/30)
"Sana gelen kötülük, kendindendir, (günahların yüzündendir)..." (Nisa, 4/79)
"...Bir millet, kendini bozmadıkça, Allah onların hallerini değiştirmez..." (Rad, 13/11)


2. Bela, hastalık ve musibetler, günahların kefareti (affolması) için gelir.

"Dünyada musibetlere maruz kalıp da güzelce sabreden kimse, ahirete günahsız gider veya günahları azalır."
"Her musibet, affedilecek bir günah için gelir." (Ebu Nuaym)
"Mümine gelen her sıkıntı, günahlarına kefaret olur." (Buhari)
"Müminin günahları affoluncaya kadar bela ve hastalık gelir." (Hakim)


3. Cennette yüksek derecelere kavuşması için mümine musibet gelir. Bunun için peygamberlere çok bela ve musibetler gelmiştir.

"En şiddetli bela, peygamberlere, velilere ve benzerlerine gelir." (Tirmizi)
"Nimete kavuşması için insana musibet gelir." (Buhari)
"Musibet, kavuşulacak bir derece için gelir." (Ebu Nuaym)
Allah Teâlâ'nın hayrını murad ettiği kul, belaya maruz kalır." (Taberani)
"Kişi, hep sıhhat ve selamette olsa idi, bu ikisi onun helakı için kâfi gelirdi." (İ.Asakir)
"Mümin, keler deliğine saklansa, ona, eza edecek biri musallat olur." (Beyhaki)
"Dünya, (cennetteki nimetlerin yanında) mümine zindandır." (Müslim)
"Allah’ı ve Resulünü seven, belaya (hazırlıklı olsun) zırh giysin!" (Beyhaki)
Demek ki belanın en şiddetlisi, Allah Teâlâ'nın çok sevdiği kimselere geliyor. Belalara sabır, sıddıkların derecesidir. Peygamber Efendimiz (asm), kendisine gelecek musibetlere karşı dayanma gücü vermesi için Allah Teâlâ'ya dua ederdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder