10 Eylül 2014 Çarşamba

Ahmed Şahin - Meleklere olan doğru inancımızı ‘Melekler’ kitabıyla korumak

Ahmed Şahin - Meleklere olan doğru inancımızı ‘Melekler’ kitabıyla korumakAhmed Şahin
  
 
 

AİLE-SAĞLIK Yazarlar Ahmed Şahin

Meleklere olan doğru inancımızı ‘Melekler’ kitabıyla korumak

 
 
“Işık Yayınları” Dr. Ali Ünsal’ın İslam inancına göre “Melekler” kitabını yayınlayarak, melek inancımızı istismar edenlere karşı, okuyucularına verdiği doğru bilgilerle inançları koruma fırsatı sağlamıştır.
 
Muhterem müellif ise melekler inancının semavi özelliğine işaret ettiği kitabın (önsöz)ünde, konunun yanılma noktalarına dikkat çektiği şu özel bilgileri öne alarak takdim etmiştir: “Melekler, insanlık tarihinde hep merak edilen varlıklar olagelmiştir. Zira, insanlar tarafından görülmemeleri, onlara bir gizem yüklemektedir. İnsan bilmediği, görmediği şeyi daha çok merak eder. Bu yüzden, her dönemde, görmediği meleklerle ilgili merak duygusu hiç azalmamış, hep artarak devam etmiştir.


- Melekler Allah’ın sadık kulları, nurani varlıklarıdır. İnsanlarla alakalı vazifeleri olduğu gibi, bütün dünya, hatta ahiret âleminde de icra ettikleri pek çok görevleri mevcuttur. Onlar hakkındaki doğru bilgi İlahi dinlerde ve ancak İlahi kaynaklarda mevcuttur. İlahi olmayan, yani kaynağı insan olan ve din olarak kabul edilen öteki anlayışlarda (Uzakdoğu dinleri gibi) doğru melek anlayışına rastlamak zordur.


- Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam, meleklerle alakalı pek çok bilgi sunmaktadır. Ancak Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın tahrif edildiği bilindiğine göre, meleklerle alakalı bilgilerde de tahrifin olma ihtimali yüksektir. O halde en sağlıklı ve doğru bilgi İslam dininin kaynaklarındandır.


- Melekler hakkında akıl yürütme, yorum yapma ve deney gerçekleştirme mümkün olmadığı için, yani metafiziksel varlıklar oldukları için, haklarındaki malumatımız sem’iyyata, yani İlahi kaynaklara dayanmaktadır. Bunlar da Kur’an ve Sünnet’tir.


- İnsanlar, İlahi kaynaklardan iyi beslenmedikleri geçmiş dönemlerde yıldızları, başka bir dönemde cinleri, diğer bir dönemde atalarının ruhlarını ilahlaştırarak onlardan medet uman, bir anlamda şirke giren kavimler olagelmiştir.


- Kur’an, melekler hakkında da buna benzer yaklaşımlar içinde bulunan Cahiliye Devri insanlarından bahsetmekte ve onların ‘Melekler Allah’ın kızlarıdır’ tarzındaki inançlarını şiddetle reddetmektedir.


- İslamiyet’e göre ‘melek’lerin varlığına Kur’an’da ve sahih hadiste anlatılan şekliyle inanmak imanın şartlarındandır! Genel olarak ‘Farklı suretlere girebilen ve duyularla algılanamayan nurani varlıklar’ olarak tarif edilen melekler, Kur’an’da ve sahih hadislerde nurdan yaratılmış, Allah’ın emirlerine itaat eden, insanlar yaratılmadan önce yaratılan, dünya ve ahiret âleminde kendilerine çeşitli görevler verilen, cinsiyetleri olmayan, yeme içme gibi beşeri ihtiyaçları bulunmayan güçlü varlıklar olarak anlatılmaktadır.


- Melekler Kur’an’da inanılması gereken iman esasları arasında zikredilir ve Allah’a imanın hemen arkasında yerini alır. Allah’a imandan hemen sonra ve peygamberlere imandan da önce zikredilmesinin sebebi, meleğin Allah ile Resul arasında şeriat ve vahyin tebliği hususunda elçi, vasıta olmasıdır. Ancak eserlerde anlatılırken önce nübüvvetin öne çıkarılması, ona bağlı olarak meleklerin anlatılmasının sebebi, meleklere iman meselesinin akıl ve duyu organlarıyla bilinmelerinin mümkün olmaması, sem’iyyat dediğimiz, İlahi kaynağa bağlı olarak bilinmelerinden, dolayısıyla da peygamberlerin mesajına bağlı olarak bilinmesinden kaynaklanmaktadır.


- Melekler kendi isteklerine göre hareket edemezler. Allah’ın emrettiğinin dışına çıkamazlar. Diğer canlılarla direkt temasa geçemezler. Ancak Hz. Cebrail, peygamberlerle Allah’ın muradı ölçüsünde irtibata geçmiş, onlara görünmüş ve onlarla konuşmuştur.


- Kur’an, meleklerin kanatları olduğundan da bahseder. Efendimiz’in Cebrail’i çok kanatlı olarak gördüğü tespiti de söz konusudur!..”


Işık Yayınları’nın okuyucusuna sunduğu 130 sayfalık ‘Melekler’ kitabı, imanın ikinci şartı olan melek inancımızı yanlışlardan koruyan bir bilgi hazinesidir, denebilir.

 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder