19 Ocak 2015 Pazartesi

Dinin ve Rasûlü’n Yardımcısıyız


​​
Dinin ve Rasûlü’n Yardımcısıyız
 
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Îsâ, onlardaki inkârcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havârîler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah’a inandık, şâhid ol ki bizler Müslümanlarız, cevâbını verdiler. (Havârîler: ) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şâhidlerden yaz, dediler.” (Âl-i İmrân, 52-53)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” (Müslim, Îman, 26.)
Îsâ (as) İsrâiloğulları’nın küfrünü hissedince ashâbını kâfirlere karşı korumak ve kurtarmak için yardım istedi ve dedi ki: “Allah’a (giden yolda) benim yardımcılarım kimlerdir” Dini ayakta tutmak için Allah’a dayanarak, benim yardımcılarım kimlerdir?

“Havârîler dediler ki: Biz Allah’ın yardımcılarıyız. Allah’a inandık.” Yani O’nun dîninin ve Rasûlü’nün yardımcılarıyız. Cenâb-ı Hak, “Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder.” (Muhammed, 70) buyurmuştur. Dinine ve Rasûlü’ne yardım edene Allah da yardım eder. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân 3.Cilt, 125. Sayfa, Erkam Yay.)


--
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder