8 Ocak 2015 Perşembe

Haftanın Esma'ül Hüsna'sı: Kerim

Haftanın Esma'ül Hüsna'sı: Kerim


El Kerim

El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ve rahim olan Allahın en güzel 99 ismine verilen addır. Esmaül Hüsna okunduklarında insanlara sayısızca şifalar sağlamaktadır. İnsanlar dara düştüklerinde kendilerini içsel olarak çıkmazda hissettiklerinde Esmaül Hüsna’yı okuyup, Allah’a sığınmalılar. İşte o zaman Allahın izni ve kudreti ile içleri ferahlar ve kalpleri nurlanır.

Kerim kelimesinin sözlükteki anlamı: Soylu, eli açık, cömert anlamlarına gelmektedir. El Kerim kelimesi de sıfat olarak yalnız ve yalnız Cenabı Hakka mahsus bir sıfattır. Anlamı ise: Anlamı ise çok cömert, sınırsız ikram sahibi, eli açıklıkta tek olan, her türlü iyiliğin ve fazilet sahibi anlamlarına gelmektedir. Kerim siminin çocuklara verilmesi doğru değildir. Verilecekse de ismin başına “Abdul” kelimesinin getirilmesi gerekmektedir.

El Kerim

Yüce Mevla’mız Hz. Peygamberimize daha ilk indirdiği vahyinde bu yüce ismini hatırlatarak kendini tanıtmaktadır. “Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir” ayeti kerimesinde bu ismini bizlere lütfetmektedir.

Cenabı Hakkın ikramı sınırsızdır. O oldukça cömerttir. Kerem sahibidir. Kullarına verdiği onla nimetler karşılıksızdır. Verdiği nimetler karşısında herhangi bir bedel istememektedir. İstediğine istediği kadar ikramda bulunur, istediğine hiçbir şey vermez. Onun bu özelliğini hiçbir kul sorgulayamaz. Bu sebeple biz kullar olarak Allahü tealanın sıfatlarını sorgulamadan onun keremine sığınmalıyız. O’nun diğer bir keremi de azap gününde kullarını bağışlamasıdır. Esasen bu en büyük ikramdır. Bu yaradılış gayemizi ve Cennetin, Cehennemin neden yaratıldığını iyi idrak eden bir insan için çok büyük bir ikramdır. Allah isteyen herkesi o bağışlananlardan eylesin.

Allah Azze ve Cellenin El Kerim ismini zikretmenin insanlara sağladığı birtakım faydalar vardır. Genellikle Cuma günü Zühre saatinde 270 kez zikredilmesi tavsiye edilir. Zühre saati her gün için farklı bir saattir ancak Cuma günü için saat 1 Zühre saati olarak kabul edilir.

  • Bu ismi zikreden kişi hasta ise şifa bulur.
  • Saatine ve sayısına uyarak zikredildiğinde keder, gam ve kasavet kalmaz.
  • Yatmadan önce bu ismi zikreden kimse çevresindeki halktan birinin yardımı ile rahatlığa kavuşur. Fakirlikten kurtulur
  • Zulüm gören kimse zikrederse zalim ona zulüm edemez.
El Kerim ismi Kur’anı Kerimde birçok ayette geçmektedir. Allahu Teala bu isminden çok kez bahsederek biz kullarına ne kadar ikram sahibi olduğunu hatırlatmıştır. El Kerim kelimesinin geçtiği bir ayetten örnek verecek olursak:

“…Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Kerimdir (çok kerem sahibidir).” Neml suresi 27/40

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder