15 Mayıs 2014 Perşembe

Haftanın Esma'ül Hüsna'sı: Selam

Haftanın Esma'ül Hüsna'sı: Selam
ES-SELAM

Bu ismin üç manası vardır. 1. Selamete çıkartan. 2. Selamette olan, yani zatının tüm hata ve kusurlardan münezzeh olması, 3. Kullarına cennette selam veren demektir. Şimdi bu üç manayı tek tek anlamaya çalışalım:

Allah Selam'dır. Bu isim ile yarattıklarına tecelli edince onları düşmanlarından, sıkıntılarından, tehlikelerden, musibetlerden ve her türlü kederlerden selamete çıkartır. Şimdi Selam isminin bu manasını kısa başlıklar altında anlamaya ve bu ismin tecellisini mahlukatta görmeye çalışalım:

Yarattıklarını düşmanlarının saldırılarından kurtarmakla selamete çıkartan:

İşte gökyüzünde bir avcı. Gözünü yerdeki avına dikmiş. İlham ile tehlikeyi hisseden av ve kaçmaya başlıyor... Ve saldırıdan kurtuldu.

İşte bu sahnede kartalın avını kaçırması ile kartalda Mani ismi tecelli ederken, avda ise düşmanının saldırısından kurtulmasıyla Selam ismi tecelli etmiştir. Ve düşmanlarının saldırılarından kurtulmakla Selam ismini mahzar olan diğer canlılar...

Hayatının devamı için lazım olan cihazları vermekle selamete çıkartan:

işte bir balık ve tehlikelerle dolu bir deniz … ve saklanmış avını bekleyen bir avcı… Ve avcı avını yakaladı… Ve bakın Allah'ın Selam ismine, balığı şişirmekle avcının elinden nasıl selamete çıkartıyor.

Ve bir kaplumbağa,.. Selam ismi onda da gözükmüş, taş gibi sert kabuğu ile düşmanlarından selamete çıkartılmış.

Ve kendine takılan cihazlarla düşmanlarının saldırılarından kurtulan ve Selam ismine ayna olan diğer mahluklar…

Evet, yarattıklarına düşmanlarından korunabilecekleri cihazları takmak Selam isminin bir tecellisi olduğu gibi, onları kamufle etmekle saklayıp düşmanlarına göstermemek ve bu cihetle onları selamete çıkarmak da Selam isminin bir tecellisidir.

İşte bir yengeç,.. bir bitkiden kestiği püsküller ile kendisini kamufle ediyor.

Ve kamufle ile Selam isminin gözüktüğü diğer canlılar…..

Anne karnında bir bebek, aciz, zayıf ve savunmasız… Onu o dar mekanda boğulmak, aç kalmak, zehirlenmek gibi tehlikelerden muhafaza edip, selametle dünyaya çıkartmak, Allah’ın Selam isminin bir tecellisidir.

Ve insanın görünmeyen düşmanları: Mikroplar! Mikroplara karşı insanın bedeninde bir savunma sistemi kurmak ile onları hastalıklardan korumak ve bazen bir çok hikmete binaen hasta edip şifa vermek de Allah'ın Selam isminin bir tecellisidir.

İnsanın vücuduna savunma sistemi kuran Allah, büyük bir insan olan dünyayı da savunma sistemleri ile donatmış ve Selam ismini, farklı farklı tecellileri ile bizlere tanıttırmıştır. İşte bunlardan bir tanesi:

Dünyamızı çepeçevre kuşatan atmosfer: Canlılar için zararlı olabilecek gök taşlarından, zararlı ışınlara kadar bir çok tehlikeye siper olmakla Allah'ın Selam ismine büyük bir ayna olmuş.

Ve bizler, her an bu isme aynayız ve bu ismin tecellisine muhtacız . Kaçınılmaz bir trafik kazasından umulmadık bir şekilde kurtulmak ve canlı çıkılması mümkün olmayan bir kazadan yara almadan çıkmak, çatıdan düşen bir kiremitin başımıza değil de, yanımıza düşmesi, depremde evimizin yıkılmaması veya yıkılan bir binanın altından ölmeden kurtulmak, tehlikeli bir ameliyattan sağ salim çıkmak ve bunlar gibi görünür ve görünmez tehlikelerden selamete çıkmamız Allah'ın Selam isminin bir tecellidir.

Selam isminin ikinci manası Allah'ın bütün eksikliklerden ve kusurlardan münezzeh olması, yani selamette olmasıdır. Selam isminin bu manası Kuddüs ismine benzer. Bu manada her bir mahluk Allah'ın Selam ismine şahitlik eder. Dilerseniz bir çiçeğin Allah'ın Selam ismine olan şehadetini hep beraber görelim.

Bir gülü yaratmak için, sanatkarının hangi sıfatlara sahip olması gerekir?

İlk önce aciz olmamalı, kudreti sonsuz olmalı. Çünkü çiçeği basit tohumdan çıkartmak sonsuz bir güce sahip olmakla mümkün. Aciz olan çiçeğe usta olamaz. İşte çiçek varlığı ile Allah'ın acizlikten selamette olduğuna ve sonsuz bir kudrete malik olduğuna şehadet eder.

Ve ustası cahil olmamalı, alim olmalı. Çünkü çiçekdeki hikmet ve sanat ancak sonsuz bir ilim ile izah edilebilir. Hem bu çiçek güneşinden havasına, bulutundan toprağına kadar bütün alem ile alakadardır. Bu münasebetleri ancak ilim sahibi bir zat düzenleyebilir. İşte çiçek kendindeki sanat ve hikmetin lisanıyla ve her şeyle münasebetlerinin düzenlenmesi cihetiyle Allah'ın cahillikten salim olduğuna ve nihayetsiz bir ilme sahip olduğuna işaret eder.

Ve çiçeğin ustası kör olmamalı, görmeli. Çünkü yapan yaptığını görür. Göremeyen yapamaz. İşte gül varlığı ve kendindeki mükemmel sanat ile Allah'ın körlükten selamette olduğuna ve her şeyi gören basir olduğuna şehadet eder.

Gül yoktu, var oldu. Varlığı yokluğuna tercih edildi. Demek sanatkarında irade sıfatı var. Tercih edemeyen, iradesi olmayan gülü yapamaz. İşte gül varlığının yokluğuna tercih edilmesiyle Allah'ın iradesizlikten selamette olduğuna ve mutlak irade sahibi olduğuna şehadet eder.

Hem bakın güle nasıl merhamet ediliyor, ihtiyaçları ne güzel karşılanıyor. Gül bu haliyle Allah'ın merhametsizlikten selamette olduğuna ve Rahim ismiyle isimlendiğine şehadet eder.

Bu gül gibi milyonlarcası aynı anda yaratılıyor. Her birine ziynetler takılıyor. Demek bunların sahibinin bitmez tükenmez hazineleri var. Fakir olan bunlara sahip olamaz. İşte gül binler arkadaşı ile Allah'ın fakirlikten selamette olduğuna işaret eder ve gani, yani zengin olduğunu ispat eder.

Bunlar gibi daha birçok lisan,.. İşte her bir mahluk yüzlerce lisanlarla Allah'ın Selam olduğuna ve bütün noksanlıklardan ve kusurlardan beri olduğuna şehadet ederler.

Selam isminin 3. manası da cennette kullarına selam verendir.

Bu mana Yasin suresinde “Onlara Rabbi rahimlerinden bir selam vardır.” ifadesiyle beyan edilmiştir. Allah, bu dünyada Selam ismini bizlerde tecelli ettirdiği gibi, bu isimle bize cennette de tecelli etsin ve bizler Allah'ın selamını işitmekle bahtiyar olalım.(Âmin


http://www.herseyonuanlatiyor.com/es-selam


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder